Codul Fiscal – TITLUL VI Taxa pe valoarea adaugata – cuprins pe articole

453

CAP. 1 Definitii
Art. 125 Definitia taxei pe valoarea adaugata
Art. 125^1 Semnificatia unor termeni si expresii
Art. 125^2 Aplicare teritoriala
CAP. 2 Operatiuni impozabile
Art. 126 Operatiuni impozabile
CAP. 3 Persoane impozabile
Art. 127 Persoane impozabile si activitatea economica
CAP. 4 Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Art. 128 Livrarea de bunuri
Art. 129 Prestarea de servicii
Art. 130 Schimbul de bunuri sau servicii
Art. 130^1 Achizitiile intracomunitare de bunuri
Art. 131 Importul de bunuri
CAP. 5 Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei
Art. 132 Locul livrarii de bunuri
Art. 132^1 Locul achizitiei intracomunitare de bunuri
Art. 132^2 Locul importului de bunuri
Art. 133 Locul prestarii de servicii
CAP. 6 Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata articolele se vor afisa in ferestre noi
Art. 134 Faptul generator si exigibilitatea – definitii
Art. 134^1 Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
Art. 134^2 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
Art. 134^3 Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa
Art. 135 Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
Art. 136 Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri
CAP. 7 Baza de impozitare
Art. 137 Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii
Art. 138 Ajustarea bazei de impozitare
Art. 138^1 Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare
Art. 139 Baza de impozitare pentru import
Art. 139^1 Cursul de schimb valutar
CAP. 8 Cotele de taxa
Art. 140 Cotele
CAP. 9 Operatiuni scutite de taxa
Art. 141 Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii
Art. 142 Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare
Art. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar
Art. 144 Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
Art. 144^1 Scutiri pentru intermediari
CAP. 10 Regimul deducerilor
Art. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Art. 145^1 Limitari speciale ale dreptului de deducere
Art. 146 Conditii de exercitare a dreptului de deducere
Art. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
Art. 147^1 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa
Art. 147^2 Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
Art. 147^3 Rambursarile de taxa catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153
Art. 148 Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital
Art. 149 Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital
CAP. 11 Persoanele obligate la plata taxei
Art. 150 Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania
Art. 151 Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare
Art. 151^1 Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri
Art. 151^2 Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei
CAP. 12 Regimuri speciale
Art. 152 Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici
Art. 152^1 Regimul special pentru agentiile de turism
Art. 152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati
Art. 152^3 Regimul special pentru aurul de investitii
Art. 152^4 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile
CAP. 13 Obligatii
Art. 153 Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
Art. 153^1 Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare
Art. 154 Prevederi generale referitoare la inregistrare
Art. 155 Facturarea
Art. 155^1 Alte documente
Art. 156 Evidenta operatiunilor
Art. 156^1 Perioada fiscala
Art. 156^2 Decontul de taxa
Art. 156^3 Alte declaratii
Art. 156^4 Declaratia recapitulativa
Art. 157 Plata taxei la buget
Art. 158 Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale
Art. 158^1 Baza de date privind operațiunile intracomunitare**
Art. 158^2 Registrul operatorilor intracomunitari
CAP. 14 Dispozitii comune
Art. 159 Corectarea documentelor
Art. 160 Masuri de simplificare
Art. 160^1 Abrogat
CAP. 15 Dispozitii tranzitorii
Art. 161 Dispozitii tranzitorii
Art. 161^1 Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii
Art. 161^2 Directive transpuse

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- Publicitate -