Codul Fiscal – TITLUL V Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania – cuprins pe articole

342

CAP. 1 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
Art. 113 Contribuabili
Art. 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 115 Venituri impozabile obtinute din Romania
Art. 116 Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
Art. 117 Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol
Art. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri
Art. 119 Declaratii anuale privind retinerea la sursa
Art. 120 Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti
Art. 121 Dispozitii tranzitorii
CAP. 2 Impozitul pe reprezentante
Art. 122 Contribuabili
Art. 123 Stabilirea impozitului
Art. 124 Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale
CAP. 3 Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri
Art. 124^1 Definitia beneficiarului efectiv
Art. 124^2 Identitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi
Art. 124^3 Definitia agentului platitor
Art. 124^4 Definitia autoritatii competente
Art. 124^5 Definitia platii dobanzilor
Art. 124^6 Sfera teritoriala
Art. 124^7 Informatiile comunicate de un agent platitor
Art. 124^8 Schimbul automat de informatii
Art. 124^9 Perioada de tranzitie pentru trei state membre
Art. 124^10 Retinerea la sursa
Art. 124^11 Distribuirea venitului
Art. 124^12 Exceptii de la sistemul de retinere la sursa
Art. 124^13 Masuri luate de Romania pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioada de tranzitie la impunerea economiilor
Art. 124^14 Eliminarea dublei impuneri
Art. 124^15 Titluri de creante negociabile
Art. 124^16 Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la art. 124^15
Art. 124^17 Data aplicarii
CAP. 4 Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate                                   articolele se vor afisa in ferestre noi
Art. 124^18 Sfera de aplicare si procedura
Art. 124^19 Definitia dobanzii si a redeventelor
Art. 124^20 Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent
Art. 124^21 Exceptarea platilor de dobanzi sau de redevente
Art. 124^22 Frauda si abuz
Art. 124^23 Reguli tranzitorii pentru Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia si Slovacia
Art. 124^24 Clauza de delimitare
Art. 124^25 Masuri luate de Romania
Art. 124^26 Lista societatilor acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii)
Art. 124^27 Data aplicarii
CAP. 5 Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri
Art. 124^28 Prevederi generale
Art. 124^29 Schimb la cerere
Art. 124^30 Schimbul automat de informatii
Art. 124^31 Schimbul spontan de informatii
Art. 124^32 Limita de timp pentru transmiterea informatiei
Art. 124^33 Colaborarea dintre oficialii statului vizat
Art. 124^34 Prevederi privind secretul
Art. 124^35 Limitari la schimbul de informatii
Art. 124^36 Notificarea
Art. 124^37 Verificari simultane
Art. 124^38 Consultari
Art. 124^39 Schimb de experienta
Art. 124^40 Aplicabilitatea unor prevederi largite referitoare la asistenta
Art. 124^41 Data aplicarii

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- Publicitate -

1 COMENTARIU