Servicii legate de bunuri imobile – exceptie de la regula generala privind locul prestarii
1. Care sunt prestarile de servicii legate de bunuri imobile? – norme la art. 133 alin. (2) lit. a)
In aceasta categorie se cuprind servicii precum:
– lucrarile de constructii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparatii, intretinere, curatare si demolare, efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum si orice operatiune efectuata in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil, astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor;
– studiile si activitatile de supervizare, care fac parte, in mod obisnuit, din ocupatia arhitectilor, supervizorilor sau inginerilor si care au ca obiectiv pregatirea si coordonarea unei activitati prevazute la primul punct;
– activitatile de evaluare a unui bun imobil;
– punerea la dispozitie de spatii de parcare, de depozitare a bunurilor si de spatii de camping;
– serviciile de cazare;
– inchirierea de seifuri, care sunt bunuri imobile prin natura lor;
– operatiunile de inchiriere, arendare, concesionare sau leasing de bunuri imobile;
– serviciile de administrare a bunurilor imobile, prin natura lor;
– acordarea accesului si drepturilor de folosinta pentru cai rutiere si structuri care fac parte din acestea, de exemplu, poduri si tuneluri.

2. Cum determinam locul prestarii pentru serviciile legate de bunuri imobile?
Locul prestarii pentru serviciile legate de bunuri imobile este locul unde este situat bunul imobil. Daca bunul imobil este situat in Romania, serviciile legate de acest bun imobil vor fi impozabile in Romania, indiferent daca prestatorul este sau nu stabilit in Romania.

3. Exista vreo scutire pentru serviciile legate de bunuri imobile?
Da. Operatiunile de inchiriere, arendare, concesionare sau leasing de bunuri imobile, de exemplu, sunt scutite de TVA fara drept de deducere, cu optiune de taxare.

4. Cum va proceda un prestator stabilit in Romania, care realizeaza servicii legate de bunuri imobile?
a) Daca bunul imobil este situat in Romania, orice prestator va realiza operatiuni impozabile in Romania.
In situatia in care exista vreo scutire (inchiriere, leasing), facturile se vor emite fara TVA.
Daca operatiunile nu sunt scutite de TVA, prestatorul inregistrat normal in scopuri de TVA in Romania va emite facturi fiscale cu TVA, indiferent cine este beneficiarul (persoana impozabila sau fizica, stabilita sau nu in Romania, inregistrata sau nu in scopuri de TVA).
Atentie! La aceste servicii nu are importanta daca beneficiarul va transmite un cod de TVA din alt stat membru UE. Acest lucru nu va influenta stabilirea locului prestarii si a persoanei obligate la plata TVA.
b) Daca bunul imobil nu este situat in Romania, orice prestator va realiza operatiuni neimpozabile in Romania. În situatia in care prestatorul inregistrat normal in scopuri de TVA in Romania realizeaza aceste servicii, va avea drept de deducere in Romania pentru orice achizitie destinata realizarii acestor operatiuni.

5. Cum va proceda un prestator nestabilit in Romania care realizeaza servicii legate de bunuri imobile aflate in Romania?
Prestatorul realizeaza operatiuni impozabile in Romania, dar, daca nu se aplica o scutire de TVA (inchiriere, leasing), atunci persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, daca este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania (indiferent daca este sau nu inregistrat in scopuri de TVA) sau daca nu este stabilit in Romania, dar este inregistrat in scopuri de TVA, prin reprezentant fiscal.
Prin urmare, prestatorul nestabilit in Romania nu se va inregistra in scopuri de TVA in Romania si va emite facturi fara TVA, urmand ca beneficiarul sa faca plata taxei, astfel:
– daca este inregistrat normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila, in conditiile prevazute de lege, in decontul de TVA;
– daca nu este inregistrat in scopuri de TVA sau este inregistrat numai pentru achizitii intracomunitare, va depune decontul special de TVA si va plati efectiv taxa la bugetul statului.
Exemplu:
Date initiale: A, o companie din Ungaria, nestabilita si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, efectueaza lucrari de constructii-montaj (de ex. constructia unei cladiri de birouri) in Romania, pentru B, o companie din Romania (persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata normal in scopuri de TVA). In aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: Este vorba despre un serviciu legat de bunuri imobile care este realizat de o persoana impozabila, cu plata, si care se considera ca are loc in Romania, acolo unde este situat imobilul.
Persoana obligata la plata TVA in Romania pentru acest serviciu este B, compania din Romania. intrucit aceasta este inregistrata normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa datorata ca taxa colectata si deductibila, in conditiile legii, in decontul de TVA.

- publicitate -

6. Cand se va considera ca serviciile legate de un bun imobil nu sunt impozabile in Romania?
Daca un prestator stabilit in Romania realizeaza servicii legate de un bun imobil care este situat in strainatate, indiferent daca serviciile sunt efectiv prestate in Romania (de exemplu, servicii de arhitectura) sau in strainatate (de exemplu, constructii-montaj), locul prestarii nu este in Romania, ci in tara in care se afla bunul imobil. In Romania, prestatorul va emite o factura fara TVA in care va inscrie mentiunea “neimpozabil in Romania”.

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF – Servicii