ANAF: Transport si servicii legate de transport

1096

Transport si servicii legate de transport – exceptie de la regula generala privind locul prestarii

B.1. Servicii de transport, altul decât un transport intracomunitar de bunuri art. 133 alin. (2) lit. b)
Aceasta sectiune trateaza serviciile de transport in general, urmand ca transportul intracomunitar de bunuri (la care se aplica reguli speciale) sa fie tratat in sectiunile urmatoare.

Care este locul unui serviciu de transport?
Se considera ca acest transport are loc unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse.

Exista vreo scutire pentru serviciile de transport?
Principalele servicii de transport scutite de la plata TVA sunt:
– transportul bunurilor, dintr-un teritoriu tert, in conditiile in care valoarea acestui transport este inclusa in baza de impozitare a acestor bunuri importate;
– transportul bunurilor, direct legat de exportul acestor bunuri in afara Comunitatii;
– transportul bunurilor plasate in regim vamal suspensiv;
– transportul international de persoane.

Cine este persoana obligata la plata TVA in Romania in cazul unui transport?
In principiu, persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul.
Prin exceptie, obligat la plata TVA va fi beneficiarul, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite simultan:
– prestatorul nu este stabilit si nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania si
– beneficiarul, persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, este stabilit in Romania SAU nu este stabilit in Romania, dar este inregistrat prin reprezentant fiscal.
Exemplu referitor la exceptie:
Un transportator din Bulgaria realizeaza un transport local de bunuri de la Bucuresti la Timisoara (care nu este legat de un transport intracomunitar de bunuri). Transportul are locul in Romania, dar, prestatorul nefiind stabilit in Romania, persoana obligata la plata TVA va fi beneficiarul sau din Romania, daca este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania, sau o persoana nestabilita in Romania, dar inregistrata in scopuri de TVA prin reprezentant fiscal.

Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru un transport pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania?
Daca persoana obligata la plata este prestatorul, acesta va emite facturi fiscale cu TVA din Romania.
Daca persoana obligata la plata este beneficiarul, acesta va efectua plata astfel:
a) daca este inregistrat normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila, in conditiile prevazute de lege, in decontul de TVA;
b) daca nu este inregistrat in scopuri de TVA sau este inregistrat numai pentru achizitii intracomunitare, va depune decontul special de TVA si va plati efectiv taxa la bugetul statului.

B.2. Servicii accesorii unui serviciu de transport (altul decat un transport intracomunitar de bunuri) – – art. 133 alin. (2) lit. d)
Aceasta sectiune trateaza serviciile accesorii unui transport, in general, urmand ca serviciile aferente transportului intracomunitar de bunuri (la care se aplica reguli speciale) sa fie tratate in sectiunile urmatoare.

Care sunt serviciile accesorii unui serviciu de transport?
Aceasta categorie cuprinde, printre altele, servicii care constau in incarcarea, descarcarea, manipularea, cantarirea, sortarea, depozitarea bunurilor etc.

Care este locul prestarii pentru serviciile accesorii unui transport?
Locul prestarii pentru serviciile accesorii unui transport (altul decat un transport intracomunitar de bunuri) este locul in care sunt efectiv prestate serviciile.

Exista scutiri pentru serviciile accesorii unui transport?
Da, sunt scutite de TVA servicii precum:
– serviciile aferente bunurilor care sunt exportate;
– serviciile aferente transportului unor bunuri plasate in regimuri vamale suspensive;
– serviciile legate direct de nave maritime sau de incarcatura acestora;
– serviciile legate direct de aeronave utilizate de companiile aeriene care realizeaza, in principal, transport international de persoane si/sau de bunuri sau de incarcatura acestora.

Cine este persoana obligata la plata TVA in Romania pentru servicii accesorii unui transport?
In principiu, este prestatorul. Prin exceptie, beneficiarul va fi obligat la plata TVA daca urmatoarele conditii sunt indeplinite simultan:
– prestatorul nu este stabilit si nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania si
– beneficiarul, persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, este stabilit in Romania sau nu este stabilit in Romania, dar este inregistrat prin reprezentant fiscal.

Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru servicii accesorii unui transport pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania?
Plata TVA se efectueaza la fel ca si in cazul transportului.

B.3. Transportul intracomunitar de bunuri
art. 133 alin. (2) lit. c)

Ce inseamna transport intracomunitar de bunuri?
Un transport intracomunitar de bunuri reprezinta orice transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire se situeaza in doua state membre UE diferite. Traversarea teritoriului unei tari din afara UE nu afecteaza clasificarea acestui transport ca transport intracomunitar de bunuri.
Un transport local de bunuri (respectiv un transport de bunuri pentru care atat locul de plecare, cat si locul de sosire se situeaza in acelasi stat membru din UE) se considera a fi un transport intracomunitar de bunuri, daca este direct legat de un transport intracomunitar de bunuri. Acest transport local, asimilat transportului intracomunitar de bunuri, poate fi efectuat inainte sau dupa transportul intracomunitar de bunuri de care este direct legat, precum si intre doua transporturi intracomunitare propriu-zise.

Care este locul prestarii pentru un transport intracomunitar de bunuri?
Se considera ca un transport intracomunitar de bunuri are loc acolo unde incepe transportul bunurilor sau, prin exceptie, in statul membru UE care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului, daca serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt stat membru UE decat cel de plecare a transportului intracomunitar de bunuri.

Exista vreo scutire pentru transportul intracomunitar de bunuri?
Ca regula generala, transportul intracomunitar nu este scutit.
Exista insa si cateva situatii in care se aplica scutirea de TVA, cum ar fi:
– transportul aferent unor bunuri necomunitare aflate in regim de tranzit extern (documentul T1);
– transportul aferent unui export de bunuri;
– transportul catre si dinspre insulele Azore si Madeira.

Cine este persoana obligata la plata TVA in Romania in cazul unui transport intracomunitar de bunuri pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania?
In principiu, persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul.
Prin exceptie, obligat la plata TVA va fi beneficiarul, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
– prestatorul nu este stabilit in Romania, chiar daca este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, si
– beneficiarul este inregistrat in scopuri de TVA in Romania.

Cum va proceda un prestator stabilit in Romania care factureaza un transport intracomunitar?
a) Daca beneficiarul este stabilit in Romania si inregistrat in scopuri de TVA si nu comunica un cod de TVA din alt Stat Membru, prestatorul va facturi fiscale cu TVA orice transport intracomunitar care incepe din Romania, care incepe din alt Stat Membru si se termina in Romania sau care incepe si se termina in alt Stat Membru.
b) Daca beneficiarul nu este stabilit in Romania si nu a comunicat codul de TVA din alt Stat Membru sau este stabilit in Romania, dar nu este inregistrat in scopuri de TVA, prestatorul va facturi fiscale cu TVA orice transport intracomunitar care incepe din Romania.
c) Daca beneficiarul comunica un cod de TVA din alt Stat Membru, indiferent daca este sau nu stabilit in Romania, prestatorul va facturi fiscale fara TVA, operatiunea nefiind impozabila in Romania, ci in Statul Membru din care s-a comunicat codul de TVA de catre beneficiar.

Cum va proceda un beneficiar din Romania care primeste o factura pentru un transport intracomunitar de la un prestator nestabilit in Romania?
a) Beneficiarul stabilit si inregistrat in scopuri de TVA in Romania va primi o factura fara TVA de la un prestator nestabilit in Romania, pentru un transport intracomunitar care incepe in Romania si se termina in alt Stat Membru, incepe in alt Stat Membru si se termina in Romania sau incepe si se termina in alt Stat Membru. Persoana obligata la plata TVA este beneficiarul din Romania, care va proceda astfel:
– daca este inregistrat normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila, in conditiile prevazute de lege, in decontul de TVA;
– daca este inregistrat numai pentru achizitii intracomunitare, va depune decontul special de TVA si va plati efectiv taxa la bugetul statului.
b) Daca beneficiarul stabilit si inregistrat in scopuri de TVA in Romania va comunica un cod de TVA din alt Stat Membru, atunci in Romania nu are loc nicio operatiune impozabila si nu se va proceda conform celor descrise la lit. a).
c) Beneficiarul stabilit in Romania, dar neinregistrat in scopuri de TVA, nu este persoana obligata la plata taxei pentru un transport intracomunitar. In acest caz, prestatorul nestabilit in Romania va facturi fiscale cu TVA din Romania un transport intracomunitar care incepe din Romania sau cu TVA din alt Stat Membru, pentru un transport intracomunitar care incepe din alt Stat Membru.
Exemple:
1) Date initiale: A, o companie din Ungaria, care nu este stabilita, dar este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, efectueaza un transport de bunuri de la Budapesta la Bucuresti, al carui beneficiar este B, o companie din Romania (persoana impozabila inregistrata normal in scopuri de TVA). Compania B ii comunica codul sau de TVA din Romania companiei A. In aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: Acesta este un transport intracomunitar de bunuri efectuat de o persoana impozabila, cu plata, si care se considera ca are loc in Romania, deoarece Romania este Statul Membru de identificare a beneficiarului. Intrucat compania A nu este stabilita in Romania, persoana obligata la plata TVA in Romania pentru acest serviciu este compania B. Pentru ca aceasta este inregistrata normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa datorata ca taxa colectata si deductibila in conditiile legii, in decontul de TVA.
2) Daca la exemplul 1 transportul se realizeaza de la Bucuresti la Budapesta, rezolvarea este urmatoarea:
– locul transportului intracomunitar este in Romania, locul de unde incepe transportul;
– persoana obligata la plata TVA este beneficiarul din Romania, pentru ca prestatorul este nestabilit in Romania (practic procedeaza identic ca si in exemplul nr. 1).

B.4. Servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuri art. 133 alin. (2) lit. d)

Care sunt serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Aceasta categorie cuprinde, printre altele, servicii care constau in incarcarea, descarcarea, manipularea, cantarirea, sortarea, depozitarea bunurilor etc.

Care este locul prestarii pentru servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Se considera ca serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri au loc acolo unde sunt efectiv prestate sau, prin exceptie, in Statul Membru care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului, daca serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt Stat Membru decat cel unde au fost efectiv prestate serviciile accesorii.

Exista scutiri pentru serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Ca regula generala, serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri nu sunt scutite.
Exista insa si cateva situatii in care se aplica scutirea de TVA, cum ar fi:
– serviciile legate direct de nave maritime sau de incarcatura acestora;
– serviciile legate direct de aeronave utilizate de companiile aeriene care realizeaza, in principal, transport international de persoane si/sau de bunuri sau de incarcatura acestora;
– serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri catre sau din insulele ce formeaza regiunile autonome din Azore sau Madeira.

Cine este persoana obligata la plata TVA in Romania pentru servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuri pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania?
In principiu, este prestatorul. Prin exceptie, beneficiarul va fi obligat la plata TVA, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite simultan:
– prestatorul nu este stabilit in Romania, chiar daca este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, si
– beneficiarul este inregistrat in scopuri de TVA in Romania.

Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri, pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania?
Plata se efectueaza conform procedurii descrise la transportul intracomunitar de bunuri.
Exemplu: Date initiale: A, o companie din Romania, inregistrata normal in scopuri de TVA, realizeaza un transport de bunuri din Romania in Franta. B, o companie din Franta, care nu este stabilita in Romania, realizeaza descarcarea autocamionului in Marsilia, in contul companiei A. Compania A ii comunica codul sau de TVA din Romania companiei B. In aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: Acesta este un serviciu accesoriu unui transport intracomunitar de bunuri efectuat de o persoana impozabila, cu plata, si care se considera ca are loc in Romania, intrucat Romania este Statul Membru de identificare a beneficiarului. Persoana obligata la plata TVA in Romania pentru acest serviciu este compania A. Pentru ca aceasta este inregistrata normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa datorata ca taxa colectata si deductibila, in conditiile legii, in decontul de TVA.

B.5. Servicii de intermediere legate de un transport intracomunitar de bunuri si de servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuriart. 133 alin. (2) lit. f) si e)
Ce reprezinta serviciile de intermediere legate de un transport intracomunitar de bunuri si de servicii accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Serviciile de intermediere sunt servicii prestate de o persoana (denumita mandatar) care actioneaza in numele si in contul unei alte persoane (denumita mandant). Serviciul de intermediere in sine este o prestare de servicii efectuata de mandatar pentru mandant.

Care este locul prestarii pentru serviciile de intermediere legate de un transport intracomunitar de bunuri?
Se considera ca acestea au loc in Statul Membru unde incepe transportul sau, prin exceptie, in Statul Membru care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului, daca serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt Stat Membru decat cel unde a inceput transportul intracomunitar de bunuri.

Care este locul prestarii pentru serviciile de intermediere legate de serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri?
Se considera ca acestea au loc acolo unde serviciile accesorii in cauza sunt efectiv prestate; dar, prin exceptie, in Statul Membru care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului, daca serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt Stat Membru decat cel in care serviciile accesorii in cauza sunt efectiv prestate.

Cine este persoana obligata la plata TVA in Romania pentru serviciile de intermediere privind transportul intracomunitar de bunuri sau pentru serviciile de intermediere legate de serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri care au loc in Romania?
In principiu, este prestatorul.
Prin exceptie, beneficiarul va fi obligat la plata TVA, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite simultan:
– prestatorul nu este stabilit in Romania, chiar daca este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, si
– beneficiarul este inregistrat in scopuri de TVA in Romania.

Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru serviciile de intermediere privind transportul intracomunitar de bunuri sau pentru serviciile de intermediere legate de serviciile accesorii unui transport intracomunitar de bunuri, care au loc in Romania?
Plata se efectueaza conform procedurii descrise la transportul intracomunitar de bunuri.
Exemplu: Date initiale: A, companie din Romania, achizitioneaza bunuri care sunt transportate pe calea ferata din Grecia in Romania. Compania A ii cere companiei B, stabilita in Romania, sa gaseasca o companie care sa incarce bunurile in vagoane la Atena. B gaseste compania C din Grecia pentru acest serviciu. A ii comunica lui B codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania. In aceasta situatie, unde se plateste TVA pentru serviciul de intermediere si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: B presteaza un serviciu de intermediere la un serviciu accesoriu unui transport intracomunitar de bunuri, cu plata, care are loc in Romania. B este persoana obligata la plata TVA in Romania intrucat este inregistrata in scopuri de TVA in Romania. B va emite catre A o factura cu TVA din Romania.

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF – Servicii

- Publicitate -