Sari la conținut

ANAF: Servicii intangibile

Servicii intangibile, altele decât serviciile de telecomunicatii si servicii furnizate pe cale electronica – exceptie de la regula generala privind locul prestarii
Ce sunt serviciile intangibile? – art. 133 alin. (2) lit. g)
– inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia mijloacelor de transport;
– operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia mijloacelor de transport;
– transferul ai/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
– serviciile de publicitate si marketing;
– serviciile consultantilor, inginerilor, juriatilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare;
– prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
– operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;
– punerea la dispozitie de personal;
– acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor retele, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;
– telecomunicatiile;
– serviciile de radiodifuziune si televiziune;
– serviciile furnizate pe cale electronica;
– obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept mentionat mai sus;
– prestarile de servicii de intermediere, efectuate de persoane care actioneaza in numele si contul altor persoane, cand aceste servicii sunt prestate in legatura cu serviciile mentionate la acest punct.
Atentie! Pentru serviciile de telecomunicatii, inclusiv serviciile de radiodifuziune si televiziune si serviciile furnizate pe cale electronica, se aplica reguli speciale atunci cand sunt prestate de prestatori nestabiliti in Comunitate catre persoane neimpozabile stabilite in Comunitate, care se regasesc in sectiunea urmatoare.

Care este locul prestarii pentru serviciile intangibile?
Se considera ca serviciile intangibile au loc:
– acolo unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciul este prestat sau
– daca prestatorul si beneficiarul nu sunt stabiliti in aceeasi tara atunci locul prestarii este acolo unde beneficiarul este stabilit sau are un sediu fix pentru care este prestat serviciul, daca:
-beneficiarul este stabilit sau are sediul fix in afara UE sau
-beneficiarul este stabilit sau are sediul fix in UE si este o persoana impozabila.

Se aplica vreo scutire pentru serviciile intangibile?
Principalele servicii intangibile scutite de TVA sunt servicii de asigurari si servicii de creditare, bancare si alte servicii de acest gen.

Cine este persoana obligata la plata TVA in Romania pentru serviciile intangibile?
In principiu, este prestatorul.
Prin exceptie, obligat la plata TVA va fi beneficiarul, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite simultan:
– prestatorul nu este stabilit in Romania, chiar daca este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, si
– beneficiarul este o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau avand un sediu fix pentru care este prestat serviciul in Romania, chiar daca nu este inregistrat in scopuri de TVA.

Cum va proceda un prestator stabilit si inregistrat in scopuri de TVA in Romania cand factureaza servicii intangibile?
a) Daca beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Comunitate sau orice persoana stabilita in afara Comunitatii, va emite facturi fiscale fara TVA, in care va inscrie mentiunea „neimpozabil in Romania”;
b) Daca beneficiarul este o persoana neimpozabila stabilita in Comunitate (persoana fizica, institutie publica), va emite facturi fiscale cu TVA din Romania.

Cum va proceda un beneficiar din Romania cand primeste facturi pentru servicii intangibile de la un prestator stabilit in UE sau in afara UE?
a) Daca beneficiarul este persoana impozabila, locul serviciului este considerat a fi in Romania si persoana obligata la plata TVA este beneficiarul, care va proceda astfel:
– daca este inregistrat normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila, in conditiile prevazute de lege, in decontul de TVA;
– daca nu este inregistrat in scopuri de TVA sau este inregistrat numai pentru achizitii intracomunitare, va depune decontul special de TVA si va plati efectiv taxa la bugetul statului.
b) Daca beneficiarul nu este persoana impozabila, locul prestarii nu este in Romania. Acesta va primi o factura cu TVA din partea prestatorului, daca acesta este stabilit in alt Stat Membru, sau fara TVA, daca prestatorul este nestabilit in Comunitate (vezi exceptiile pentru servicii electronice, telecomunicatii).
Exemple:
 1) Date initiale: A, consultant stabilit in Franta (si nefiind stabilit in Romania), presteaza servicii de consultanta catre B din Romania, care este o institutie publica (persoana juridica neimpozabila). In aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: A presteaza servicii intangibile cu plata, care au loc in Franta, locul unde este stabilit prestatorul, deoarece beneficiarul din alt Stat Membru nu este o persoana impozabila.
Se datoreaza TVA in Franta si, in principiu, A este persoana obligata la plata TVA in Franta. Acesta va emite facturi fiscale cu TVA din Franta. Indiferent de regimul aplicat de prestatorul francez, institutia publica nu va datora TVA in Romania.

2) Date initiale: A, o companie stabilita in Ungaria (si care nu este stabilita in Romania), inchiriaza un fotocopiator lui B, care este o intreprindere mica stabilita in Romania, neinregistrata in scopuri de TVA . In aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: A presteaza servicii intangibile cu plata, care au locul in Romania, unde este stabilit beneficiarul, persoana impozabila. B este persoana obligata la plata TVA in Romania. Intrucat compania B nu este inregistrata in scopuri de TVA, va plati efectiv taxa datorata la bugetul statului pe baza decontului special de TVA.

3) Date initiale: A, consultant stabilit in SUA (si care nu este stabilit in Romania), presteaza servicii de consultanta lui B din Romania, care este o societate comerciala inregistrata in scopuri de TVA. In aceasta situatie, unde se plateate TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: A presteaza servicii intangibile cu plata, care au locul in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul din Comunitate, persoana impozabila. Beneficiarul este persoana obligata la plata TVA, dar, fiind inregistrat normal in scopuri de TVA, va aplica taxare inversa, respectiv va inscrie TVA-ul ca taxa colectata si taxa deductibila in acelaai decont de TVA.

4) Date initiale: A, stabilita in Belgia (si care nu este stabilita in Romania), inchiriaza un fotocopiator lui B din Romania, care este o persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata normal in scopuri de TVA. In aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: A presteaza servicii intangibile cu plata, care au locul in Romania. B este persoana obligata la plata TVA in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul din Comunitate persoana impozabila. Pentru ca este inregistrat normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa datorata ca taxa colectata si deductibila in conditiile legii, in decontul de taxa.

5) Date initiale: A, o persoana impozabila stabilita in Suedia, intentioneaza sa inchirieze utilaje unor clienti din Romania. B, o persoana inregistrata normal in scopuri de TVA in Romania si care nu este stabilita in Suedia, actioneaza ca intermediar, in numele si in contul lui A, in relatia cu clientii romani.
B primeste un onorariu de la A. In aceasta situatie, unde se plateate TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: B presteaza un serviciu de intermediere in legatura cu servicii intangibile (inchirierea de utilaje -bunuri mobile corporale). Acest serviciu este efectuat cu plata si are loc in Suedia, unde este stabilit beneficiarul serviciilor de intermediere. A este persoana obligata la plata TVA in Suedia. Prestatorul din Romania va facturi fiscale fara TVA si va inscrie in facturi fiscale mentiunea „neimpozabil in Romania”.

6) Date initiale: A, o persoana impozabila stabilita in Romania, intentioneaza sa inchirieze utilaje unor clienti din Suedia. B, o persoana impozabila din Suedia si care nu este stabilita in Romania, este beneficiarul acestui serviciu. In aceasta situatie, unde se plateate TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: A presteaza un serviciu intangibil al carui loc este in Suedia, locul unde este stabilit beneficiarul, persoana impozabila din Comunitate. A va facturi fiscale fara TVA si va inscrie in facturi fiscale mentiunea „neimpozabil in Romania” si va declara la rubrica de operatiuni neimpozabile in decontul de TVA.

7) Date initiale: A, stabilit si inregistrat in scopuri de TVA in Romania, furnizeaza servicii de telecomunicatii lui B, o persoana fizica, precum si companiei C, amandoua stabilite in Ucraina. In aceasta situatie, unde se plateate TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: Este vorba despre servicii de telecomunicatii care au locul in Ucraina. Nu se datoreaza TVA in Romania. Prestatorul roman va facturi fiscale fara TVA si va inscrie in facturi fiscale mentiunea „neimpozabil in Romania”.

8) Date initiale: A, un consultant inregistrat in scopuri de TVA in Romania (si care nu este stabilit in Belgia), furnizeaza o baza de date complet automatizata privind legislatia fiscala romana lui B, o societate de asigurari neinregistrata in scopuri de TVA in Belgia. Cine este obligat la plata TVA in acest caz?
Rezolvare: Este vorba despre servicii furnizate pe cale electronica care au loc in Belgia. In principiu, compania de asigurari va fi persoana obligata la plata TVA in Belgia. Prestatorul roman va emite facturi fiscale fara TVA si va inscrie in facturi fiscale mentiunea „neimpozabil in Romania”.

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF – Servicii

Un comentariu la „ANAF: Servicii intangibile”

  1. Pingback: ANAF: Servicii de telecomunicatii si servicii furnizate pe cale electronica

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version