ORDINUL nr. 2463/2007 din 21 decembrie 2007 privind nivelul accizei minime pentru tigarete și alte precizari date in aplicarea titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
NOTA ACT:
Emitent: ministrul economiei si finantelor Publicat in MOf: nr. 896 din 28 decembrie 2007
Functie activa:Functie pasiva: pentru perioada urmatoare este aprobat OMEF 1984/2008
Cuprins: 4 articole, 0 anexe
Sumar continut: Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008, inclusiv, este de 39,50 euro/1.000 tigarete, respectiv de 132,60 lei/1.000 tigarete, si cursul de schimb leu/euro utilizat pentru calculul accizelor in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008 este de 3,3565 lei/euro.

TEXT ACT: – versiune initiala data 11-04-2008
Ordinul nr. 2463/2007 din 21 decembrie 2007 privind nivelul accizei minime pentru tigarete și alte precizari date in aplicarea titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei și Finantelor, cu modificarile și completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 166 alin. (4), ale art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, si cele ale art.II din Hotararea Guvernului nr. 213/2007 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004,
ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008, inclusiv, este de 39,50 euro/1.000 tigarete, respectiv de 132,60 lei/1.000 tigarete.
ART. 2
În intelesul prevederilor alin.(4) al art.166 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, nu se considera eliberare pentru consum pentru antrepozitul fiscal din Romania distrugerea de produse accizabile – realizate in sistem de prestari de servicii intr-un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru -, datorata unor cazuri fortuite sau de forta majora sau a neindeplinirii conditiilor legale de comercializare ce au avut loc in antrepozitul fiscal in care s-a realizat productia. Dovada in acest caz o reprezinta un document certificat de autoritatea competenta a statului membru in care se afla antrepozitul fiscal producator.
ART. 3
Cursul de schimb valutar leu/euro utilizat pentru calculul accizelor in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008 este de 3,3565 lei/euro.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei și finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
București, 21 decembrie 2007.
Nr. 2.463.

Act in .pdf
OMEF-2463-2007-acciza-minima-tigarete-ianuarie-iunie-2008-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

3 COMENTARII