ORDINUL nr. 2463/2007 din 21 decembrie 2007 privind nivelul accizei minime pentru tigarete și alte precizari date in aplicarea titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
NOTA ACT:
Emitent: ministrul economiei si finantelor Publicat in MOf: nr. 896 din 28 decembrie 2007
Functie activa:Functie pasiva: pentru perioada urmatoare este aprobat OMEF 1984/2008
Cuprins: 4 articole, 0 anexe
Sumar continut: Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008, inclusiv, este de 39,50 euro/1.000 tigarete, respectiv de 132,60 lei/1.000 tigarete, si cursul de schimb leu/euro utilizat pentru calculul accizelor in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008 este de 3,3565 lei/euro.

TEXT ACT: – versiune initiala data 11-04-2008
Ordinul nr. 2463/2007 din 21 decembrie 2007 privind nivelul accizei minime pentru tigarete și alte precizari date in aplicarea titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei și Finantelor, cu modificarile și completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 166 alin. (4), ale art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, si cele ale art.II din Hotararea Guvernului nr. 213/2007 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004,
ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1
Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008, inclusiv, este de 39,50 euro/1.000 tigarete, respectiv de 132,60 lei/1.000 tigarete.
ART. 2
În intelesul prevederilor alin.(4) al art.166 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, nu se considera eliberare pentru consum pentru antrepozitul fiscal din Romania distrugerea de produse accizabile – realizate in sistem de prestari de servicii intr-un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru -, datorata unor cazuri fortuite sau de forta majora sau a neindeplinirii conditiilor legale de comercializare ce au avut loc in antrepozitul fiscal in care s-a realizat productia. Dovada in acest caz o reprezinta un document certificat de autoritatea competenta a statului membru in care se afla antrepozitul fiscal producator.
ART. 3
Cursul de schimb valutar leu/euro utilizat pentru calculul accizelor in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008 este de 3,3565 lei/euro.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei și finantelor, Catalin Doica, secretar de stat
București, 21 decembrie 2007.
Nr. 2.463.

- publicitate -

Act in .pdf
OMEF-2463-2007-acciza-minima-tigarete-ianuarie-iunie-2008-Vinitiala.pdf

3 COMENTARII