Codul Fiscal – TITLUL VII Accize si alte taxe speciale – Cuprins pe Articole

418

CAP. 1 Accize armonizate
SECTIUNEA 1 Dispozitii generale – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.

Art. 162 Sfera de aplicare
Art. 163 Definitii
Art. 163^1 Teritoriul comunitar
Art. 164 Faptul generator
Art. 165 Exigibilitatea
Art. 166 Eliberarea pentru consum
Art. 167 Importul
Art. 168 Producerea si detinerea in regim suspensiv
SECTIUNEA a 2-a Produse accizabile articolele se vor afisa in ferestre noi
Art. 169 Bere – Abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 170 Vinuri – Abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 171 Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri – Abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 172 Produse intermediare – Abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 173 Alcool etilic – Abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 174 Tutun prelucrat – Abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 175 Produse energetice – Abrogat, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.

Art. 175^1 Gaz natural
Art. 175^2 Carbune si cocs
Art. 175^3 Energie electrica
Art. 175^4 Exceptii
SECTIUNEA a 3-a Nivelul accizelor
Art. 176 Nivelul accizelor
Art. 177 Calculul accizei pentru tigarete
SECTIUNEA a 4-a Regimul de antrepozitareAbrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 178 Reguli generale

Art. 179 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Art. 180 Conditii de autorizare

Art. 181 Autorizarea ca antrepozit fiscal

Art. 182 Respingerea cererii de autorizare

Art. 183 Obligatiile antrepozitarului autorizat

Art. 184 Regimul de transfer al autorizatiei

Art. 185 Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

SECTIUNEA a 4^1-a Operatorul inregistrat si operatorul neinregistrat
– Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 185^1 Operatorul inregistrat

Art. 185^2 Operatorul neinregistrat

SECTIUNEA a 5-a Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv
– Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 186 Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

Art. 187 Documentul administrativ de insotire

Art. 188 Primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

Art. 189 Regimul accizelor pe durata deplasarii

Art. 189^1 Descarcarea documentului administrativ de insotire

Art. 190 Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe

Art. 191 Deplasarea unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal si un birou vamal

Art. 191^1 Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata

Art. 192 Momentul exigibilitatii accizelor

Art. 192^1 Restituiri de accize

SECTIUNEA a 5^1-a Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare in regim suspensiv a produselor accizabile
Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 192^2 Lipsuri pe timpul suspendarii

Art. 192^3 Nereguli si abateri

SECTIUNEA a 5^2-a Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.

Art. 192^4 Produse cu accize platite, utilizate in scopuri comerciale in Romania

Art. 192^5 Documentul de insotire simplificat

Art. 192^6 Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite

Art. 192^7 Persoane fizice

Art. 192^8 Vanzarea la distanta

Art. 192^9 Reprezentantul fiscal

Art. 192^10 Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare

SECTIUNEA a 5^3-a inregistrarea operatorilor de produse accizabile
– Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.
Art. 192^11 Registrul electronic de date

SECTIUNEA a 6-a Obligatiile platitorilor de accize – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.

Art. 193 Plata accizelor la bugetul de stat

Art. 194 Depunerea declaratiilor de accize

Art. 195 Documente fiscale

Art. 196 Evidente contabile

Art. 197 Responsabilitatile platitorilor de accize

Art. 198 Garantii

SECTIUNEA a 7-a Scutiri la plata accizelor – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.

Art. 199 Scutiri generale

Art. 200 Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Art. 200^1 Scutiri pentru tutun prelucrat

Art. 201 Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

SECTIUNEA a 8-a Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat – Abrogata, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din OUG 109/2009.

Art. 202 Reguli generale
Art. 203 Responsabilitatea marcarii
Art. 204 Proceduri de marcare
Art. 205 Eliberarea marcajelor
Art. 206 Confiscarea tutunului prelucrat
SECTIUNEA a 8^1-a Abrogata
Art. 206^1 Abrogat
CAP. I^1 Regimul accizelor armonizate
SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 206^2 Sfera de aplicare
Art. 206^3 Definitii
Art. 206^4 Alte teritorii de aplicare
Art. 206^5 Faptul generator
Art. 206^6 Exigibilitatea
Art. 206^7 Eliberarea pentru consum
Art. 206^8 Importul
Art. 206^9 Platitori de accize
SECTIUNEA a 2-a Alcool si bauturi alcoolice
Art. 206^10 Bere
Art. 206^11 Vinuri
Art. 206^12 Bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri
Art. 206^13 Produse intermediare
Art. 206^14 Alcool etilic
SECTIUNEA a 3-a Tutun prelucrat
Art. 206^15 Tutun prelucrat
SECTIUNEA a 4-a Produse energetice
Art. 206^16 Produse energetice
Art. 206^17 Gaz natural
Art. 206^18 Carbune, cocs si lignit
SECTIUNEA a 5-a Energie electrica
Art. 206^19 Energie electrica
SECTIUNEA a 6-a Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica
Art. 206^20 Exceptii
SECTIUNEA a 7-a Regimul de antrepozitare
Art. 206^21 Reguli generale
Art. 206^22 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Art. 206^23 Conditii de autorizare
Art. 206^24 Autorizarea ca antrepozit fiscal
Art. 206^25 Respingerea cererii de autorizare
Art. 206^27 Regimul de transfer al autorizatiei
Art. 206^28 Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei
SECTIUNEA a 8-a Destinatarul înregistrat
Art. 206^29 Destinatarul înregistrat
SECTIUNEA a 9-a Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize
Art. 206^30 Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize
Art. 206^31 Documentul administrativ electronic
Art. 206^32 Divizarea deplasarii produselor energetice în regim suspensiv de accize
Art. 206^33 Raportul de primire a produselor accizabile
Art. 206^34 Raportul de export
Art. 206^35 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie
Art. 206^36 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinatie
Art. 206^37 Încheierea deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv de accize
Art. 206^38 Structura si continutul mesajelor
Art. 206^39 Proceduri simplificate
Art. 206^40 Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv dupa ce a fost pus în libera circulatie în procedura vamala simplificata
Art. 206^41 Nereguli si abateri
SECTIUNEA a 10-a Restituiri de accize
Art. 206^42 Restituiri de accize
SECTIUNEA a 11-a Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum
Art. 206^43 Persoane fizice
Art. 206^44 Produse cu accize platite, detinute în scopuri comerciale în România
Art. 206^45 Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite
Art. 206^46 Documentul de însotire
Art. 206^47 Vânzarea la distanta
Art. 206^48 Distrugeri si pierderi
Art. 206^49 Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile
Art. 206^50 Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare
SECTIUNEA a 12-a Obligatiile platitorilor de accize
Art. 206^51 Plata accizelor la bugetul de stat
Art. 206^52 Depunerea declaratiilor de accize
Art. 206^53 Documente fiscale
Art. 206^54 Garantii
Art. 206^55 Responsabilitatile platitorilor de accize
SECTIUNEA a 13-a Scutiri la plata accizelor
Art. 206^56 Scutiri generale
Art. 206^57 Scutiri speciale
Art. 206^58 Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
Art. 206^59 Scutiri pentru tutun prelucrat
Art. 206^60 Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
SECTIUNEA a 14-a Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat
Art. 206^61 Reguli generale
Art. 206^62 Responsabilitatea marcarii
Art. 206^63 Proceduri de marcare
Art. 206^64 Eliberarea marcajelor
SECTIUNEA a 15-a Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile
Art. 206^65 Confiscarea tutunului prelucrat
Art. 206^66 Controlul
Art. 206^67 Întârzieri la plata accizelor
Art. 206^68 Procedura de import pentru produse energetice
Art. 206^69 Conditii de distributie si comercializare
CAP. 2 Alte produse accizabile
Art. 207 Sfera de aplicare
Art. 208 Nivelul si calculul accizei
Art. 209 Platitori de accize
Art. 210 Scutiri
Art. 211 Exigibilitatea
Art. 212 Plata accizelor la bugetul de stat
Art. 213 Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
Art. 214 Declaratiile de accize
CAP. 2^1 Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule
Art. 214^1 Nivelul taxei speciale
Art. 214^2 Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat
Art. 214^3 Scutiri
CAP. 3 Impozitul la titeiul din productia interna
Art. 215 Dispozitii generale
Art. 216 Scutiri
Art. 217 Declaratiile de impozit
CAP. 4 Dispozitii comune
Art. 218 Conversia in lei a sumelor exprimate in euro
Art. 219 Obligatiile platitorilor
Art. 220 Decontarile intre operatorii economici
Art. 220^1 Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante
CAP. 5 Dispozitii tranzitorii si derogari
Art. 220^2 Acciza minima pentru tigarete
Art. 221 Derogare pentru produse energetice
Art. 221^1 Derogare pentru autoturisme
Art. 221^2 Directive transpuse
ANEXE
Anexa nr. 1 la Titlul VII – nivel accize bauturi alcoolice, produse din tutun, produse petroliere, carbuni, electricitate
Anexa nr. 2 la Titlul VII – nivel accize produse cafea
Anexa nr. 3 la Titlul VII – nivel accize blanuri, cristal, bijuterii, parfumuri, arme
Anexa nr. 4 la Titlul VII – nivel accize pe norma de poluare/tip – abrogata de OUG 50/2008
Anexa nr. 4.1 la Titlul VII – nivel taxa speciala pe categorii – abrogata de OUG 50/2008
Anexa nr. 5 la Titlul VII – nivel coeficient de corelare si reducerea pe vechime – abrogata de OUG 50/2008
Anexa nr. 6 la Titlul VII – acciza minima 1000 tigarete, acciza totala, acciza ad valorem, acciza specifica

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- Publicitate -

1 COMENTARIU