Codul Fiscal – TITLUL IX Impozite si taxe locale – Cuprins pe Articole

5368

CAP. 1 Dispozitii generale
Art. 247 Definitii
Art. 248 Impozite si taxe locale
CAP. 2 Impozitul si taxa pe cladiri
Art. 249 Reguli generale
Art. 250 Scutiri
Art. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice
Art. 252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 253 Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
Art. 254 Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor
Art. 255 Plata impozitului
CAP. 3 Impozitul si taxa pe teren articolele se vor afisa in ferestre noi
Art. 256 Reguli generale
Art. 257 Scutiri
Art. 258 Calculul impozitului
Art. 259 Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului
Art. 260 Plata impozitului
CAP. 4 Taxa asupra mijloacelor de transport
Art. 261 Reguli generale
Art. 262 Scutiri
Art. 263 Calculul taxei
Art. 264 Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport
Art. 265 Plata taxei
CAP. 5 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
Art. 266 Reguli generale
Art. 267 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare
Art. 268 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare
Art. 269 Scutiri
CAP. 6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Art. 270 Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
Art. 271 Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Art. 272 Scutiri
CAP. 7 Impozitul pe spectacole
Art. 273 Reguli generale
Art. 274 Calculul impozitului
Art. 275 Reguli speciale pentru videoteci si discoteci
Art. 276 Scutiri
Art. 277 Plata impozitului
CAP. 8 Taxa hoteliera
Art. 278 Reguli generale
Art. 279 Calculul taxei
Art. 280 Scutiri
Art. 281 Plata taxei
CAP. 9 Taxe speciale
Art. 282 Taxe speciale
CAP. 10 Alte taxe locale
Art. 283 Alte taxe locale
CAP. 11 Facilitati comune
Art. 284 Facilitati pentru persoane fizice
Art. 285 Facilitati pentru persoanele juridice
Art. 285^1 Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice
Art. 286 Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale
CAP. 12 Alte dispozitii comune
Art. 287 Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
Art. 288 Hotararile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale
Art. 289 Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale
Art. 290 Abrogat
Art. 291 Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale
Art. 292 Indexarea impozitelor si taxelor locale
Art. 293 Elaborarea normelor
CAP. 13 Sanctiuni
Art. 294 Sanctiuni
Art. 294^1 Sanctiuni
CAP. 14 Dispozitii finale
Art. 295 Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
Art. 295^1 Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
Art. 296 Dispozitii tranzitorii

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- Publicitate -

1 COMENTARIU