Ordine emise de ANAF in iulie 2008

49

1. OpANAF nr.1026/2008 din 04 iulie 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1314/2007

2. OpANAF nr. 1031/2008 din 04 iulie 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice

3. OpANAF nr. 1032/2008 din 04 iulie 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelelor unor formulare cu regim special utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

4. OpANAF nr. 1036/2008 din 07 iulie 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ de insotire (DAI), utilizand aplicatia RO-DAI de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv

5. OvpANAF nr. 5688/2008 din 08 iulie 2008
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalitati vamale cu produse strategice

6. OpANAF nr. 1057/2008 din 11 iulie 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008

7. OvpANAF nr. 5813/2008 din 22 iulie 2008
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007

8. OvpANAF nr. 5823/2008 din 23 iulie 2008
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv RO-DAI, la nivel national

- Publicitate -