Expertize si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale – exceptie de la regula generala privind locul prestarii
Ce sunt lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale?
Lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale.

Ce sunt expertizele privind bunurile mobile corporale?
Expertizele privind bunurile mobile corporale constau in examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora.
Ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu bunurile asupra carora au fost realizate lucrari ori expertize sau bunurile incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.

Care este locul prestarii pentru expertize si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale? – art. 133 alin. (2) lit. h)
Se considera ca serviciile de expertiza si lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale au loc:
♦ acolo unde serviciile sunt efectiv prestate sau
♦ in Statul Membru care a atribuit codul de TVA beneficiarului in scopul prestarii acestor servicii, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
– beneficiarul comunica un cod valid de TVA (cu prefix) din alt Stat Membru decat Statul Membru in care serviciile sunt efectiv prestate;
– bunurile sunt transportate in afara Statului Membru in care serviciile sunt efectiv prestate, dupa ce au fost procesate sau expertizate.

Exista vreo scutire pentru expertize si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale?
Principalele servicii de expertiza si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale care beneficiaza de scutire sunt:
♦ modificarea si repararea navelor maritime si aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza in principal transport international de persoane si/sau de bunuri;
♦ lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale achizitionate sau importate cu scopul de a fi supuse unor astfel de lucrari in Romania, si transportate in afara Comunitatii de catre sau in numele prestatorului sau beneficiarului (daca acesta nu este stabilit in Romania);
♦ lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile plasate intr-un regim vamal suspensiv.

Cine este persoana obligata la plata TVA in Romania in cazul serviciilor de expertiza si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale?
În principiu, este prestatorul. Prin exceptie, obligat la plata taxei va fi beneficiarul daca:
♦  prestatorul nu este stabilit in Romania, chiar daca este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, si
♦  beneficiarul este inregistrat in scopuri de TVA in Romania.

- publicitate -

Cum se face plata TVA la bugetul statului pentru serviciile de expertiza si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania?
Daca persoana obligata la plata este prestatorul, acesta va emite facturi fiscale cu TVA din Romania.
Daca persoana obligata la plata este beneficiarul, acesta va efectua plata astfel:
♦ daca este inregistrat normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila, in conditiile prevazute de lege, in decontul de TVA;
♦ daca este inregistrat numai pentru achizitii intracomunitare, va depune decontul special de TVA si va plati efectiv taxa la bugetul statului.

Cum va proceda un prestator stabilit si inregistrat normal in scopuri de TVA in Romania (in afara situatiilor in care se aplica masuri de simplificare)?
a. Daca primeste bunuri pentru prelucrare/expertizare, care sunt transportate din alt Stat Membru, va inregistra aceste bunuri in registrul bunurilor primite si va emite o factura fara TVA, in care va inscrie mentiunea „neimpozabil in Romania”. Daca beneficiarul i-a transmis un cod de TVA din alt Stat Membru si bunurile parasesc Romania dupa efectuarea serviciilor. În mod similar va proceda si in situatia in care bunurile sunt importate in Romania de o persoana nestabilita in Romania si ulterior bunurile sunt date spre prelucare unui prestator din Romania, dupa prelucrare produsele obtinute fiind transportate in alt Stat Membru.
b. Daca oricare din conditiile mentionate anterior nu este indeplinita, respectiv ori beneficiarul nu transmite un cod de TVA din alt Stat Membru, ori dupa prelucrare bunurile nu parasesc Romania, prestatorul din Romania va facturi fiscale cu TVA serviciile sale.
c. Orice prestator care este stabilit in Romania si presteaza lucrari sau expertize asupra bunurilor mobile corporale sau expertize care nu au locul prestarii in Romania, din perspectiva legislatiei de TVA realizeaza operatiuni neimpozabile in Romania.

Cum va proceda un beneficiar din Romania inregistrat in scopuri de TVA, care primeste o factura de lucrari sau expertize asupra bunurilor mobile corporale de la un prestator nestabilit in Romania?
a. Daca bunurile sunt transportate din Romania in alt Stat Membru, unde se efectueaza lucrarile/expertizele, dupa care bunurile se intorc in Romania, serviciile sunt impozabile in Romania, daca beneficiarul a transmis codul sau de TVA din Romania prestatorului. Persoana din Romania va inscrie bunurile transportate in registrul nontransferurilor. Beneficiarul din Romania va efectua plata TVA astfel:
– daca este inregistrat normal in scopuri de TVA, va inregistra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila, in conditiile prevazute de lege, in decontul de taxa pe valoarea adaugata;
– daca este inregistrat numai pentru achizitii intracomunitare, va depune decontul special de taxa pe valoarea adaugata si va plati efectiv taxa la bugetul statului.
b. Daca lucrarile sunt realizate in alt Stat Membru, dar beneficiarul din Romania nu comunica niciun cod valabil de TVA, lucrarile vor fi facturate cu TVA din Statul Membru unde serviciile sunt efectiv prestate.
c. Daca lucrarile sunt efectuate pe teritoriul Romaniei de un prestator nestabilit in Romania, operatiunile sunt impozabile in Romania. Persoana obligata la plata TVA este prestatorul, daca beneficiarul nu a comunicat un cod de TVA sau daca acesta a comunicat un cod valabil de TVA din Romania. Plata TVA-ului de catre beneficiar se face conform procedurii de la lit.a)

Obligatii de raportare specialeOMEF 1372/2008
În situatia in care un prestator primeste in Romania bunuri din alt Stat Membru din UE, in vederea efectuarii de expertize sau de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, acesta trebuie sa tina un registru special – registrul bunurilor primite.
În situatia in care clientul trimite din Romania bunuri catre un alt stat membru UE, in vederea efectuarii de expertize sau de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, acesta trebuie sa tina un registru special – registrul nontransferurilor.
Important! Regulile cu privire la expertize sau la lucrari asupra bunurilor mobile corporale trebuie sa fie corelate cu regulile privind transferurile, nontransferurile si masurile de simplificare.

Exemple:
1) Date initiale: A, inregistrat in scopuri de TVA in Romania, repara un fax la sediul lui B din Bucuresti. B este inregistrat in scopuri de TVA in Danemarca si in Romania. B ii comunica codul sau de TVA din Danemarca lui A. În aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: Este vorba despre servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale, efectuate cu plata si care au locul in Romania, locul prestarii efective, chiar daca beneficiarul a comunicat codul sau de TVA din Danemarca, pentru ca bunurile nu parasesc teritoriul Romaniei dupa reparare. A este obligat la plata TVA in Romania. A va emite facturi fiscale cu TVA din Romania.
2) Date initiale: B, companie din Ungaria, care nu este stabilita in Romania, repara televizoare pentru compania A care este inregistrata normal in scopuri de TVA in Romania. Televizoarele sunt trimise pentru reparatii in Ungaria si dupa terminarea lucrarilor de reparatii, acestea se intorc in Romania. A ii comunica lui B codul sau de TVA din Romania. În aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: Este vorba despre servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale, efectuate cu plata si care au locul in Romania, statul din care s-a comunicat un cod valabil de TVA. A este persoana obligata la plata TVA in Romania si va inregistra taxa datorata ca taxa colectata si deductibila, in conditiile legii, in decontul de TVA.
3) Date initiale: B, companie din Ungaria, care nu este stabilita in Romania, repara televizoare pentru A din Romania. Televizoarele sunt trimise pentru reparatii in Ungaria si dupa terminarea lucrarilor de reparatii, acestea sunt trimise in Italia. A ii comunica lui B codul sau de TVA din Romania. În aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare: Este vorba despre servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale, efectuate cu plata si care au locul in Romania. A este persoana obligata la plata TVA in Romania pentru aceste servicii. În plus, in acest caz, compania A va avea, in principiu, obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Ungaria, statul in care are loc o livrare intracomunitara sau un transfer si, dupa caz, in Italia, statul de destinatie a bunurilor.

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF – Servicii