ANAF: Alte servicii de intermediere

508

Alte servicii de intermediere – exceptie de la regula generala privind locul prestarii
Aceasta sectiune trateaza serviciile de intermediere, altele decat cele legate de transportul intracomunitar de bunuri, de servicii accesorii transportului intracomunitar de bunuri si servicii intangibile.

Ce sunt serviciile de intermediere?
Serviciile de intermediere reprezinta servicii realizate de o persoana (mandatar) care actioneaza în numele si în contul altei persoane (respectiv comitent/mandant). Livrarile sau prestarile pentru care intervine intermediarul se considera a fi efectuate de mandant. Serviciul de intermediere în sine este o prestare de servicii efectuata de catre intermediar (mandatar) în beneficiul comitentului/ mandantului.

Care este locul prestarii pentru serviciile de intermediere? – art. 133 alin. (2) lit. i)
Se considera ca serviciile de intermediere au loc:
– în Statul Membru unde are loc operatiunea de baza (pentru care intervine intermediarul) sau
– în Statul Membru care a atribuit codul de TVA în baza caruia serviciul de intermediere a fost prestat beneficiarului, daca serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA (cu prefix) din alt Stat Membru decat cel de în care are loc operatiunea de baza.

Exista vreo scutire pentru serviciile de intermediere?
În principiu, beneficiaza de scutire serviciile de intermediere legate de operatiuni care, la randul lor, sunt scutite, cum ar fi:
– exporturile si alte tranzactii similare;
– operatiunile legate de traficul international de bunuri.

Cine este persoana obligata la plata TVA în Romania pentru astfel de servicii de intermediere?
În principiu, este prestatorul.
Prin exceptie, obligat la plata TVA va fi beneficiarul daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
– prestatorul nu este stabilit în Romania, chiar daca este înregistrat în scopuri de TVA în Romania, si
– beneficiarul este înregistrat în scopuri de TVA în Romania.

Exemple:
1) Date initiale: C din Danemarca doreste sa contracteze servicii de reparatii pentru fotocopiatorul utilizat în biroul de vanzari din Bucuresti si îi solicita lui B sa gaseasca un prestator pentru astfel de servicii. C îi comunica lui B codul sau de TVA din Danemarca. B, înregistrat pentru scopuri de TVA în Romania, actionand în numele si în contul lui C, gaseste prestatorul A pentru efectuarea serviciului de reparatie si îl factureaza pe C pentru interventia sa. A, înregistrat pentru scopuri de TVA în Romania, efectueaza servicii de reparatii si factureaza serviciul lui C. În aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare:
a) Serviciul de reparatii
Este vorba despre servicii constand în lucrari asupra bunurilor mobile corporale care au loc în Romania. A este persoana obligata la plata TVA în Romania.
b) Serviciul de intermediere
Este vorba despre un serviciu de intermediere în legatura cu lucrari asupra bunurilor mobile corporale. Pentru serviciul de intermediere locul prestarii se considera în Danemarca, deoarece beneficiarul a comunicat un cod valabil de TVA din alt Stat Membru decat cel în care s-au prestat fizic serviciile. C este persoana obligata la plata TVA în Danemarca. B va emite facturi fiscale fara TVA catre C si va înscrie în facturi fiscale mentiunea „neimpozabil în Romania”.

2) Date initiale: C din Franta livreaza, transporta si factureaza mobilier de birou lui A în Romania.
A îi comunica lui C codul sau de TVA din Romania. B, înregistrat normal în scopuri de TVA în Romania, actionand în numele si în contul lui A, înregistrat în scopuri de TVA, îi gaseste lui A pe furnizorul de mobilier C. B îl factureaza pe A pentru aceste servicii. În aceasta situatie, unde se plateste TVA si cine trebuie sa plateasca?
Rezolvare:
a) Livrarea de la C catre A:
C realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri, scutita de TVA, care are locul în Franta.
b) Achizitia realizata de A:
A realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri, impozabila în Romania.
c) Serviciul de intermediere realizat de B:
B realizeaza un serviciu de intermediere care are loc în Romania, unde are loc operatiunea de baza (respectiv achizitia intracomunitara) realizata de A. B este persoana obligata la plata TVA în Romania. B va facturi fiscale serviciul de intermediere catre A cu TVA.

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF – Servicii

- Publicitate -