Mecanismul de deducere a TVA
Pentru a vedea “în ce masura este deductibil TVA-ul aferent achizitiilor”, este esential sa se parcurga urmatorii 5 pasi

1. Se verifica daca pentru operatiunea respectiva se datoreaza TVA
La întrebarea daca TVA-ul deductibil este TVA-ul care este datorat de furnizor/prestator pentru o operatiune impozabila se poate raspunde analizand operatiunea cu ajutorul celor cinci întrebari de baza.
Daca analizand se ajunge la concluzia ca taxa dedusa de persoana impozabila care a realizat achizitia a fost aplicata pentru o operatiune pentru care nu se datora TVA deoarece operatiunea era scutita fara drept de deducere sau neimpozabila, atunci acea taxa nu este deductibila.
Daca taxa dedusa este aferenta unei operatiuni pentru care furnizorul/prestatorul a aplicat corect TVA, atunci se poate trece la pasul 2.

2. Se verifica daca beneficiarul serviciilor sau cumparatorul bunurilor are drept de deducere a TVA
Dreptul de deducere a TVA nu poate fi exercitat de catre orice persoana.
Persoanele neimpozabile sunt întotdeauna excluse de la dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor.
Mai mult, legislatia fiscala limiteaza dreptul de deducere doar la taxa achitata sau datorata pentru bunuri si servicii care urmeaza a fi folosite pentru operatiuni taxabile, operatiuni scutite cu drept de deducere, operatiuni neimpozabile în Romania, dar care ar da drept de deducere în situatia în care ar fi realizate în Romania, precum si anumite categorii de operatiuni neimpozabile care totusi dau drept de deducere.
Din acest motiv, în practica, numai persoanele înregistrate normal în scopuri de TVA, au, în principiu, drept de deducere a taxei aferente achizitiilor, inclusiv pentru achizitiile efectuate înainte de înregistrare, în anumite conditii. În cazul în care raspunsul la întrebarea 2 este acela ca deducerea TVA în Romania este solicitata de o persoana impozabila care nu este exclusa de la dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor, se poate trece la pasul 3.

3. Se verifica daca sunt îndeplinite conditiile legale pentru deducerea TVA din perspectiva destinatiei bunurilor – art. 145
Sfera de aplicare a deducerii TVA-ului aferent achizitiilor
Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca TVA-ul aferent achizitiilor, daca bunurile si/sau serviciile achizitionate sunt destinate realizarii de operatiuni precum:
– operatiuni taxabile;
– operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, daca taxa ar fi fost deductibila în cazul efectuarii acestor operatiuni în Romania;
– operatiuni scutite cu drept de deducere, precum exportul, livrarile intracomunitare, livrarile de bunuri, transportul aferent unui export de bunuri si altele asemenea;
– operatiuni bancare si de asigurare scutite, pentru care se poate exercita dreptul de deducere, cand clientul este stabilit în afara Comunitatii sau cand aceste operatiuni sunt în legatura directa cu bunuri ce vor fi transportate într-un stat din afara Comunitatii;
– transferul total sau partial de active, daca taxa s-ar fi aplicat acestui transfer.
Daca raspunsul la întrebarea 3 este ca se îndeplinesc conditiile legale pentru deducerea TVA-ului aferent achizitiilor, atunci se poate trece la pasul 4.

4. Se verifica daca exista vreo excludere sau limitare a dreptului de deducere
4a: Exista vreo excludere a dreptului de deducere?
Excludere de la dreptul de deducere – cadrul general
Implicit, nu se acorda dreptul de deducere a TVA-ului datorat sau achitat pentru bunurile sau serviciile care nu vor fi utilizate în scopul desfasurarii activitatii economice a persoanei impozabile care achizitioneaza aceste bunuri si servicii.
Totusi, în cazul în care o persoana impozabila achizitioneaza bunuri sau servicii pe care, în momentul achizitionarii, intentioneaza sa le foloseasca în scopul desfasurarii activitatii sale economice, TVA-ul achitat pentru achizitiile respective este deductibil.
Daca, ulterior, persoana schimba destinatia bunurilor, acestea urmand a fi folosite în scopuri personale sau în scopuri care nu au legatura cu activitatea economica, operatiunea va fi tratata ca o livrare si respectiv o prestare catre sine; în cazul bunurilor mobile corporale sau în cazul bunurilor imobile, taxa dedusa va fi ajustata corespunzator.
În plus, nu este permisa deducerea TVA-ului aferent achizitiilor efectuate de o persoana impozabila a carei activitate economica consta exclusiv în operatiuni scutite fara drept de deducere, precum serviciile de îngrijire medicala, învatamant, asistenta sociala si altele asemenea.
În sfarsit, daca o persoana impozabila efectueaza simultan operatiuni cu drept de deducere si operatiuni scutite fara drept de deducere, persona respectiva va avea dreptul sa deduca numai TVA-ul aferent achizitiilor utilizate pentru operatiunile pentru care are drept de deducere. O astfel de persoana este numita persoana impozabila “mixta” (vezi schema de la pagina 4). Daca utilizarea bunurilor si serviciilor achizitionate nu poate fi determinata cu usurinta, exista reguli speciale pentru exercitarea dreptului de deducere.
Excluderea de la dreptul de deducere – prevederi specifice
Nu se acorda dreptul de deducere pentru:
– TVA-ul aferent achizitiilor realizate de întreprinderile mici;
– TVA-ul aferent achizitiilor de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati pentru a caror livrare furnizorul a aplicat regimul special;
– TVA-ul aferent achizitiilor de bunuri si servicii utilizate de agentiile de turism pentru prestarea serviciului unic pentru care se aplica regimul special.
Mai mult, este explicit exclus dreptul de deducere pentru taxa datorata sau achitata:
– de o persoana în numele si în contul altei persoane;
– pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazului în care aceste produse sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.
4b: Exista vreo limitare a dreptului de deducere?
O persoana impozabila cu regim mixt este o persoana impozabila care efectueaza atat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii care dau drept de deducere, cat si livrari de bunuri si/sau prestari de servicii care nu dau drept de deducere.
În acest caz, o astfel de persoana impozabila va avea un drept limitat de deducere a TVA.
Daca raspunsul la întrebarea 4a este negativ, atunci putem trece la pasul 5.

- publicitate -

5. Se verifica daca sunt îndeplinite conditiile legale pentru deducerea TVA-ului aferent achizitiilor – art. 146
Pentru exercitarea dreptului de deducere, persoana impozabila trebuie sa:
– detina o factura care contine informatiile prevazute de lege;
– în anumite situatii specifice (cand pentru achizitiile sale persoana impozabila este obligata la plata taxei prin mecanismul taxarii inverse) trebuie sa detina o factura sau, dupa caz, o autofactura, si sa înregistreze taxa ca si taxa colectata în decontul sau de TVA;
– pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, sa detina o declaratie vamala de import care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punct de vedere al TVA si care sa mentioneze taxa datorata;
– pentru taxa datorata pentru importul de bunuri în regim de amanare a platii, sa detina o declaratie vamala de import care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punct de vedere al TVA si sa înregistreze taxa ca si taxa colectata în decontul sau de TVA;
– pentru taxa datorata pentru o achizitie intracomunitara de bunuri, sa detina o factura sau, dupa caz, o autofactura si sa înregistreze taxa ca si taxa colectata în decontul sau de TVA;
– pentru taxa datorata pentru o achizitie intracomunitara asimilata, sa detina o autofactura si sa înregistreze taxa ca si taxa colectata în decontul de TVA.
Daca sunteti în posesia tuturor documentelor solicitate si ati îndeplinit toate cerintele mentionate mai sus, veti avea drept de deducere a TVA total sau partial.

schema-recapitulativa-Mecanismul-deducere-TVA.gif

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF –  Deducerea TVA si ajustarea TVA-ului dedus