OpANAF 52/2011 – Actualizarea din oficiu a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributii sociale si procedura de declarare a obligatiilor fiscale din anexa nr. 2 la HG 1397/2010

79

ORDINUL nr. 52/2011 din 19 ianuarie 2011 privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributii sociale si procedura de declarare a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul „Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011
2011-02-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Februarie 2011
2011-01-26 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2011

ORDINUL nr. 52/2011 din 19 ianuarie 2011 privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributii sociale si procedura de declarare a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul „Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 26 alin. (2), ale art. 78 alin. (3), ale art. 81-83 si ale art. 228 alin. (2) si (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Începand cu data de 1 februarie 2011, organele fiscale actualizeaza, din oficiu, vectorul fiscal privind impozitul pe venitul din salarii, incepand cu perioada fiscala ianuarie 2011, al contribuabililor care au organizate sedii secundare cu minimum 5 angajati, potrivit legii, dupa cum urmeaza:
a) se inscrie obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii in vectorul fiscal al contribuabililor platitori de salarii care, la data mentionata, nu au inscrisa in vectorul fiscal aceasta obligatie declarativa;
b) se anuleaza obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii din vectorul fiscal al sediilor secundare cu minimum 5 angajati, potrivit legii.
ART. 2
Începand cu aceeasi data se transfera evidenta electronica a indeplinirii obligatiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii de la organele fiscale la care sunt inregistrate sediile secundare cu minimum 5 angajati la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului care a infiintat respectivele sedii secundare.
ART. 3
Începand cu data de 1 februarie 2011, organul fiscal competent actualizeaza in vectorul fiscal al contribuabililor platitori de impozit pe venitul din salarii si contributii sociale perioada fiscala lunara, incepand cu obligatiile de declarare aferente lunii ianuarie 2011.
ART. 4
Obligatiile fiscale prevazute in Nomenclatorul „Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se declara si se corecteaza potrivit legislatiei specifice in vigoare in perioada la care se refera.
ART. 5
Obligatiile de declarare a impozitului pe venitul din salarii aferente ultimei perioade fiscale a anului 2010, cu termen legal de declarare pana la data de 25 ianuarie 2011 inclusiv, se indeplinesc potrivit reglementarilor legale si procedurilor in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2011.
ART. 6
(1) Începand cu data de 1 februarie 2011, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 angajati, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se declara si se corecteaza de catre contribuabilul care le-a infiintat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia, dupa cum urmeaza:
a) formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare, se depune impreuna cu formularul prevazut in anexa nr. 1 „Situatia privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011”;
b) formularul 710 „Declaratie rectificativa”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.340/2009 privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 „Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r, se depune impreuna cu formularul prevazut in anexa nr. 2 „Situatia privind rectificarea impozitului pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011”. La corectarea impozitului pe venitul din salarii, aferent perioadelor de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se au in vedere si dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) În situatia in care impozitul pe venitul din salarii, aferent unei perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se refera atat la activitatea sediilor secundare, cat si la activitatea contribuabilului care le-a infiintat, obligatia de plata se declara cumulat, dupa caz, in formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” sau in formularul 710 „Declaratie rectificativa”, insotite de situatiile prevazute la alin. (1).
ART. 7
Formularele prevazute in anexele nr. 1 si 2 se completeaza si se depun prin modalitatile prevazute pentru formularele 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si 710 „Declaratie rectificativa”.
ART. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar

Bucuresti, 19 ianuarie 2011.
Nr. 52.

ANEXA 1

 ┌───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
 │Cod de identificare│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
 │   fiscala*)   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
 └───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

-------
  *) Se inscrie codul de identificare al sediului principal, inregistrat ca platitor de impozite,
taxe si contributii.

                  SITUATIA
   privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare,
   aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

 ┌───────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Nr. │    Cod de inregistrare fiscala     │   Suma de plata   │
 │ crt. │   sediu secundar/sediu principal    │     (lei)     │
 │    │                      │            │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ ... │         ...            │     ...      │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │    │                      │            │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │    │                      │            │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │    │                      │            │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │    │                      │            │
 ├───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ TOTAL │          X            │            │
 └───────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 Nume, prenume┌────────────────────────┐ Semnatura┌──────────────────────────┐
        │            │   si  │             │
        └────────────────────────┘  stampila└──────────────────────────┘
 Functie/   ┌────────────────────────┐
 Calitate   │            │
        └────────────────────────┘

  Prezenta constituie anexa la formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de
stat", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008
privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor,
taxelor si contributiilor cu regim de stabilire de autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si
 completarile ulterioare, pentru luna [_I_] anul [_I_I_I_].
  Formularul se completeaza pentru obligatiile nedeclarate pana la data de 1 februarie 2011, in cazul
 in care se declara impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, precum si in cazul in
 care se declara atat impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, cat si impozitul pe
 venitul din salarii datorat de sediul principal, dupa caz.

ANEXA 2

 ┌───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
 │Cod de identificare│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
 │   fiscala*)   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
 └───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

-------
  *) Se inscrie codul de identificare al sediului principal, inregistrat ca platitor de impozite, taxe
 si contributii.

 SITUATIA privind rectificarea impozitului pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent
 unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

 ┌───────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┐
 │ Nr. │   Cod de inregistrare fiscala   │Suma de plata│ Suma de plata │
 │ crt. │  sediu secundar/sediu principal  │  initiala │  corectata  │
 │    │                   │  (lei)  │   (lei)   │
 ├───────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
 │ ... │        ...          │   ...   │   ...    │
 ├───────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
 │    │                   │       │        │
 ├───────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
 │    │                   │       │        │
 ├───────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
 │    │                   │       │        │
 ├───────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
 │    │                   │       │        │
 ├───────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
 │ TOTAL │          X         │       │        │
 └───────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘
 Nume, prenume┌────────────────────────┐ Semnatura┌──────────────────────────┐
        │            │   si  │             │
        └────────────────────────┘  stampila└──────────────────────────┘
 Functie/   ┌────────────────────────┐
 Calitate   │            │
        └────────────────────────┘

  Prezenta constituie anexa la formularul 710 "Declaratie rectificativa", aprobat prin Ordinul
 presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.340/2009 privind aprobarea modelului
 si continutului formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r, pentru luna [_I_] anul
 [_I_I_I_].
  Formularul se completeaza pentru corectiile efectuate dupa data de 1 februarie 2011 inclusiv,
 in cazul in care se rectifica impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, precum
 si in cazul in care se rectifica atat impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare,
 cat si impozitul pe venitul din salarii datorat de sediul principal, dupa caz.

                  -------
- Publicitate -