Regulile pentru deducerea TVA de catre persoanele impozabile cu regim mixtart. 147
1. Principiu
Dreptul de deducere al unei persoane impozabile cu regim mixt se determina dupa cum urmeaza.
Prima regula de aplicat
– Daca TVA-ul este aferent achizitiilor de bunuri si servicii destinate exclusiv desfasurarii de operatiuni care dau drept de  deducere, atunci acest TVA este în întregime deductibil.
– Daca TVA-ul este aferent achizitiilor de bunuri si servicii destinate exclusiv desfasurarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, atunci acest TVA nu este deductibil.
A doua regula de aplicat
Daca destinatia bunurilor si serviciilor achizitionate nu este cunoscuta sau este imposibil de determinat, TVA-ul aferent se deduce pe baza de pro-rata.

2. Care sunt regulile pentru calculul si aplicarea pro-ratei?
Pro-rata este rezultatul sumei totale, fara TVA, dar incluzånd si subventiile direct legate de pret, a operatiunilor care permit exercitarea dreptului de deducere (TD), împartita la suma totala, fara TVA, a acelorasi operatiuni mentionate mai sus (TD) si a operatiunilor care nu permit exercitarea dreptului de deducere (TND).
Astfel, pro-rata se calculeaza dupa formula TD / (TD + TND)
Exemplu:
Daca TD este egal cu 270.000 si TND este egal cu 30.000, atunci pro-rata este:
270.000
——————————*100 = 90 %
270.000 + 30.000
Pro-rata definitiva este determinata pentru un an calendaristic, fixata ca procentaj si rotunjita la cifra unitatilor imediat urmatoare.
Pro-rata aplicabila provizoriu pentru un an este fie pro-rata determinata definitiv pentru anul precedent, fie o pro-rata estimata de persoana impozabila pe baza operatiunilor prevazute a se realiza în anul calendaristic curent. Pro-rata aplicabila provizoriu în cursul anului se compara cu pro-rata definitiva, calculata la finele anului pe baza operatiunilor efectiv realizate. Diferenta reprezinta ajustarea taxei deduse, fie în favoarea statului, fie în favoarea persoanei impozabile.

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF –  Deducerea TVA si ajustarea TVA-ului dedus

- publicitate -