Noul pachet legislativ privind TVA abordeaza in principal doua aspecte majore ale legislatiei TVA, si anume regulile referitoare la locul taxarii pentru prestarea de servicii si procedurile legate de rambursarea de TVA, dar si aspecte legate de colaborarea si transmiterea de informatii intre autoritatile fiscale ale statelor membre. Scopul acestor modificari: o simplificare din punct de vedere a aplicarii unitare a sistemului TVA european si asigurarea unei piete europene nediscriminatorii din punct de vedere al costurilor cu TVA pentru toti participantii – companii stabilite in statele membre.
Prevederile noilor Directive adoptate de Consiliul UE vor fi aplicabile in mare parte incepand cu 1 ianuarie 2010 (cele referitoare la furnizarea serviciilor catre companii – Business to business) si 1 ianuarie 2015 (cele referitoare la furnizarea serviciilor catre consumatori finali – Business to consumers).

Pachetul TVA adoptat cuprinde:
DIRECTIVA 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor – html pdf.RO
DIRECTIVA 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare – html pdf.RO
Regulamentul (CE) nr. 143/2008 al Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 în ceea ce priveste instituirea cooperarii administrative si a schimbului de informatii referitoare la normele privind locul de prestare a serviciilor, regimurile speciale si procedura de rambursare a taxei pe valoare adaugata – html pdf.RO

In articolul publicat in revista Curierul Fiscal (iulie 2008), Alexandru Cristea efectueaza o scurta trecere in revista a modificarilor agreate de UE.

- Publicitate -

1 COMENTARIU