TVA pentru contractele de comision, de mandat, decontari, sume incasate pentru terti

128

Pentru a stabili daca se datoreaza TVA pentru sumele decontate de catre furnizor/prestator catre client, este necesara interpretarea prevederilor art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal, precum si a precizarilor aprobate prin Norme metodologice de aplicare (HG nr. 44/2004) de la pct. 19 alin. (3) si (4).

Textul de lege vizat prevede: Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele: (…) e) sumele achitate de furnizor sau prestator, in numele si in contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane.

- Publicitate -

In articolul din Curierul Fiscal (august 2008), Irina Oprea face o serie de precizari referitoare la regimul TVA aplicabil contractelor de comision la cumparare sau la vanzare, contractelor de comision pentru o prestare de servicii, si contractelor de mandat pentru cumparare/vanzare/prestare de servicii.

Articolul cuprinde si exemple privind baza de impozitare a TVA:
– pentru sumele achitate de furnizor sau prestator in numele si in contul clientului si care, apoi, se deconteaza acestuia (art. 137 alin. (3) lit. e) prima teza), si
– pentru sumele incasate in numele si in contul altei persoane (art. 137 alin. (3) lit. e) teza a II a din Codul fiscal)

- Publicitate -