Pentru a stabili daca se datoreaza TVA pentru sumele decontate de catre furnizor/prestator catre client, este necesara interpretarea prevederilor art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal, precum si a precizarilor aprobate prin Norme metodologice de aplicare (HG nr. 44/2004) de la pct. 19 alin. (3) si (4).

Textul de lege vizat prevede: Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele: (…) e) sumele achitate de furnizor sau prestator, in numele si in contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane.

In articolul din Curierul Fiscal (august 2008), Irina Oprea face o serie de precizari referitoare la regimul TVA aplicabil contractelor de comision la cumparare sau la vanzare, contractelor de comision pentru o prestare de servicii, si contractelor de mandat pentru cumparare/vanzare/prestare de servicii.

Articolul cuprinde si exemple privind baza de impozitare a TVA:
– pentru sumele achitate de furnizor sau prestator in numele si in contul clientului si care, apoi, se deconteaza acestuia (art. 137 alin. (3) lit. e) prima teza), si
– pentru sumele incasate in numele si in contul altei persoane (art. 137 alin. (3) lit. e) teza a II a din Codul fiscal)

- Publicitate -