Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:
a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;
d) venituri din investitii, definite conform art. 65;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68;
f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75;
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 77^1;
AC26 i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 si 79^1. AC26
AC26 i) venituri din alte surse, definite conform art. 78. AC26

- publicitate -

4 COMENTARII

  1. Art. 41 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din OUG nr. 138/2004.

    Litera g^1) a art. 41 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din OUG nr. 24/2005 (completare aplicabila cu data de 1 iunie 2005, conform OUG nr. 30 din 28/2005).

    Pct. 8 al art. I din OUG nr. 24/2005 a fost abrogat de OUG nr. 45/2005.

    Art. 41 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 163/2005*).

    *) Art. II din LEGEA nr. 163/2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005.