1. OpANAF nr. 1133/2008 din 04 august 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
2. OpANAF nr. 1173/2008 din 22 august 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3. OvpANAF nr. 6577/2008 din 26 august 2008
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii in vama
4. OpANAF nr. 1209/2008 din 29 august 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

- Publicitate -