TVA este o taxa pe consumul final
(1) TVA este o taxa pe consumul final, care se plateste esalonat la data la care bunurile ajung la consumatorii finali in urma mai multor operatiuni.
(2) TVA pentru operatiunile desfasurate intr-o anumita tara este o taxa proportionala care:
a) se aplica la pretul de vanzare a bunurilor si serviciilor
b) este suportata „in cele din urma” dar intotdeauna* de catre consumatorul final** si
*Nota: Se presupune aici ca, in practica, o persoana impozabila transmite intotdeauna clientului sau orice TVA pe care este posibil sa nu o poata deduce in conditiile Legislatiei TVA. Daca si clientul este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA aceasta TVA nedeductibila devine parte din baza de impunere, TVA urmand a fi calculata raportat la aceasta; in oricare alt caz, clientul va trebui doar sa plateasca taxa ca facand parte din pret.
**Nota: În acest context, consumatorul final este orice persoana care nu are dreptul de a deduce TVA care ii este aplicata sau pe care o plateste.
c) este perceputa in contul Ministerului Finantelor, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, in etape succesive, si anume la fiecare operatiune din cadrul procesului de productie si distributie dintr-un lant de operatiuni executate asupra bunurilor sau serviciilor.
(3) Avand in vedere ca, in fiecare etapa a acestui proces TVA aferenta achizitiilor poate fi dedusa – cu anumite exceptii – se aplica TVA numai la valoarea adaugata in etapa respectiva. De exemplu, in cazul unor livrari de bunuri succesive din etapa de productie in cea de vanzare en-detail, TVA este o taxa care se nu se aplica in cascada, ci numai pe consumul final, si care se plateste la fiecare etapa din lantul de livrari succesive.
(4) În cazul in care pentru aceleasi bunuri sau servicii nu exista un lant de operatiuni, TVA este o taxa ce se aplica pe anumite operatiuni specifice prevazute in titlul VI privind TVA din Codul Fiscal, pentru care nu exista intotdeauna obligatia platii (de exemplu in cazul scutirii).
(5) Rolul persoanei impozabile inregistrata in scopuri de TVA se reduce la cel de de perceptor al taxei in contul Ministerului Finantelor, aceasta taxa nereprezentand un cost pentru persoana respectiva, cu exceptia costurilor inregistrare cu respectarea obligatiilor administrative.
(6) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA trebuie sa plateasca Ministerului Finantelor diferenta dintre suma taxei colectata de la clientii sai, aplicata fie asupra valorii adaugate fie asupra operatiunii specifice, si taxa deductibila achitata sau datorata de catre persoana respectiva pentru achizitia de bunuri si servicii, precum si pentru cheltuielile sale.
(7) Prin mecanismul de deducere, persoana impozabila respectiva poate pastra partea din taxa ce corespunde sumei taxei achitata pentru achizitii/cheltuieli. În consecinta, suma TVA colectata nu reprezinta un cost pentru o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
Astfel, mecanismul de deducere se aplica de catre fiecare persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, implicata in procesul de productie sau distributie a unui bun sau serviciu ori in executarea unei anumite operatiuni. Mecanismul se aplica in cazul in care bunurile sau serviciile sunt livrate, respectiv prestate, unei persoane care nu are drept de deducere a TVA, de regula numita consumator finalin. Consumatorul final este persoana care fie va consuma bunul ori serviciul respectiv, fie il va revinde fara a colecta TVA pentru valoarea adaugata, avand obligatia de a plati suma totala a taxei datorata, calculata la pretul bunului sau tarifului serviciului, indiferent de cota aplicabila si neavand nici o posibilitate de a recupera taxa achitata.
(8) Ministerul Finantelor incaseaza TVA colectata pentru un anume bun sau serviciu intr-un numar de transe egal cu numarul de persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA si care sunt implicate in productia si distributia bunului sau serviciului in cadrul unui lant de operatiuni succesive cu bunul sau serviciul respectv. Ministerul Finantelor va incasa suma totala a taxei colectate numai in momentul in care bunul sau serviciul respectiv ajunge la o persoana ce nu are dreptul sa deduca TVA. La aceasta data, sumele de TVA incasate in rate de catre Ministerul Finantelor se adauga la suma taxei colectate pentru respectivul bun sau serviciu, avand in vedere pretul facturat persoanei ce nu are dreptul sa deduca TVA, si cota de TVA aplicabila.

TVA este o taxa ce se „autopercepe”
TVA este o asa-numita taxa „ce se auto-percepe”, deoarece persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, conform legislatiei TVA, impune si colecteaza TVA de la clientii sai, dupa care o vireaza Ministerul Finantelor. Rolul principal al Directiei de Impozite Indirecte din cadrul Ministerului Finantelor si al ANAF este acela de a asigura persoanelor impozabile suficiente informatii referitoare la drepturile si obligatiile ce le revin in ceea ce priveste TVA pentru a permite acestor persoane impozabile sa isi respecte obligatiile si sa isi exercite drepturile. Un alt rol important al ANAF este acela de a controla in ce masura persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, dar si alte persoane din regimul intracomunitar, isi respecta obligatia fundamentala de a colecta si plati TVA si obligatiile secundare ce le revin in baza prevederilor mentionate in cadrul titlului VI privind TVA din Codul Fiscal, prevazute in principal pentru a face posibil sau a facilita controlul de catre ANAF.

- Publicitate -

TVA este neutra
Datorita mecanismului de deducere a taxei deductibile, indiferent cate persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA intervin in procesul de productie si distributie a unui anumit bun sau serviciu, suma totala a TVA colectata va fi intotdeauna aceeasi, deoarece depinde numai de pretul facturat consumatorului final care nu are drept de deducere, precum si de cota TVA aplicabila.

TVA este transparenta
Prin aplicarea TVA, elementul fiscal din pretul (de consum) al bunurilor si serviciilor este cunoscut cu exactitate, ceea ce permite taxarea la aceleasi cote de TVA a bunurilor produse in tara, a celor importate si a “achizitiilor intracomunitare”, precum si scutirea de TVA pentru exporturile de bunuri si “livrarile intracomunitare”.

TVA nu este un element de cost pentru desfasurarea activitatii
TVA nu este un element al pretului de cost al bunurilor si serviciilor pentru persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, in masura in care TVA aferenta achizitiilor este deductibila. Într-adevar, prin asa-numitul mecanism de deducere a taxei aferenta achizitiilor, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA recupereaza taxa ce achitata sau datorata furnizorilor sai.

TVA se aplica pe operatiuni specifice, si nu pe profitul brut
(1) Desi TVA virata Ministerului Finantelor de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA reprezinta taxa colectata pe valoarea adaugata de catre persoana respectiva in cadrul unui lant de operatiuni efectuate asupra unui bun sau serviciu, mecanismul TVA este astfel conceput incat sa nu fie nevoie sa se determine suma valorii adaugate respective, care in fapt reprezinta si profitul brut. Într-adevar, mecanismul implica deducerea globala a TVA deductibila din TVA colectata si plata diferentei catre Ministerului Finantelor, fara nici o referire la valoarea adaugata sau la profitul brut.
(2) TVA nu se aplica- direct sau indirect – pe profitul brut ca atare. Sumele platite catre Ministerul Finantelor de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA reprezinta suma totala sau partiala a TVA colectata pentru pretul de consum final al bunurilor sau serviciilor taxabile si care taxa este integral suportata de catre consumatorul final.
(3) Pe de alta parte, TVA se aplica pe operatiuni specifice, al caror pret reprezinta baza de impozitare, sistem care este total diferit fata de regimul impozitului pe profit, in care de regula baza de impozitare este constituita de regula din profitul brut.

sursa: extras din Ghidul TVA

- Publicitate -