GhidTVA: Locul prestarii evaluarilor si lucrarilor asupra bunurilor mobile corporale (1)

310

Definitie
(1) “Lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale” inseamna toate operatiunile umane si tehnice executate asupra unui bun mobil corporal sau in legatura cu acesta.
Aceaste servicii constau in tratarea sau prelucrarea de bunuri mobile corporale.
(2) Exemple de lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale:
a) Servicii de intretinere a bunurilor mobile;
b) Servicii de reparare de bunuri mobile corporale;
c) Servicii de curatare a bunurilor mobile;
d) Ambalarea si reambalarea bunurilor mobile (mai putin daca se leaga de un transport de bunuri);
e) Servicii de contractare (cu exceptia lucrarilor de constructii);
(2) “Evaluarea/experizarea bunurilor mobile corporale” inseamna orice actiune constand in evaluarea caracteristicilor, a calitatii si/sau valorii unui bun mobil corporal.
(3) Exemple de servicii de evaluare/expertizare
a) Evaluarea daunelor suferite de un bun mobil corporal (de catre un inspector de exemplu)
b) Stabilirea valorii unui bun mobil corporal.
(4) Totusi, in anumite cazuri serviciile de evaluare/expertiza trebuie considerate servicii intangibile, daca sunt utilizarea lor are o arie mai larga, cum ar fi exemplu elaborarea unui studiu (vezi pct. 263 ). În acest sens, de exemplu, serviciile de analiza si testare a produselor farmaceutice prestate in cadrul unui studiu trebuie considerate din punct de vedere al TVA servicii intangibile.
(5) Orice lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale si evaluarea/expertizarea bunurilor mobile corporale constituie operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a TVA daca aceste servicii sunt prestate cu plata de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare.

Locul prestarii – Principiu
Conform prevederilor art. 133, alin. (2), lit. h) pct. 2 din Codul Fiscal, locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt prestate expertizele sau lucrarile efectuate asupra bunurile mobile corporale.
Exemple
a) O societate romaneasca A presteaza servicii de intretinere a fotocopiatoarelor pentru alta societate romaneasca, B. În momentul prestarii serviciilor de intretinere, bunurile se afla la sediul B din Bucuresti. Serviciul prestat de A are loc in Romania (adica locul in care serviciul este efectuat fizic).
b) O intreprindere mica din Romania, A, asigura servicii de reparatii auto pentru alta societate romaneasca, B. În momentul prestarii serviciilor de reparatii, masinile societatei B se afla in Romania. Serviciul prestat de A are loc in Romania (adica locul in care serviciul este efectuat fizic). Totusi, pentru aceste servicii nu se datoreaza TVA in Romania din moment ce A este o intreprindere mica.
c) Societatea daneza B solicita servicii de reparatii pentru un fax utilizat in biroul sau de vanzari din Bucuresti. A, o societate romaneasca, efectueaza serviciile de reparatii la sediul societatei daneze din Bucuresti. Serviciul prestat de A are loc in Romania (adica locul in care serviciul este efectuat fizic). Pentru serviciul respectiv se datoreaza TVA in Romania.
d) O societate romaneasca A executa intretinerea unui utilaj pentru B, o societate din Italia.
Angajatii A se deplaseaza in Italia pentru a executa serviciile de intretinere a utilajului la sediul B. Serviciul prestat de A are loc in Italia (respectiv locul in care se efectueaza serviciul).
Pentru serviciul respectiv nu se datoreaza TVA in Romania.
e) O intreprindere mica, A, din Romania, expediaza bunuri in Ungaria in vederea repararii. B, o societate din Ungaria, executa lucrarile de reparatii si returneaza bunurile in Romania. Serviciul prestat de B are loc in Ungaria (adica locul in care se efectueaza serviciul). Pentru serviciul respectiv nu se datoreaza TVA in Romania.

Locul prestarii – Exceptii – in curand

sursa: extras din Ghidul TVA

- Publicitate -