Scurta prezentare a Sistemului TVA
(1) În principiu, orice operatiune prevazuta la art. 128-131 din Codul Fiscal se cuprinde in sfera de aplicare a TVA daca este efectuata cu plata de catre o persoana impozabila definita la art. 127 din Codul Fiscal, care actioneaza in aceasta calitate.
(2) Totusi, in conformitate cu prevederile art. 126 din Codul Fiscal livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 128 si 129 din Codul Fiscal sunt subiect de TVA in Romania numai daca, in conformitate cu prevederile titlului VI din Codul Fiscal, se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) livrarea/prestarea este efectuata de catre o persoana impozabila prevazuta la art. 127 din Codul Fiscal care actioneaza ca atare,
b) locul livrarii/prestarii se considera a fi in Romania si
c) operatiunile sunt prevazute la art. 128-131 din Codul fiscal si nu sunt scutite de TVA (cu sau fara drept de deducere) conform prevederilor Codului Fiscal.
(3) Pe de alta parte, anumite operatiuni se cuprind in sfera de aplicare a TVA chiar daca sunt efectuate de catre o persoana neimpozabila. Daca locul operatiunilor respective se considera a fi in Romania si nu se aplica o scutire prevazuta de Codul Fiscal, se datoreaza TVA in Romania. În acest caz persoanele obligate la plata TVA sunt cele prevazute la art. 150 – 151^1 din titlul VI din Codul Fiscal.
(1) În cazul in care se stabileste ca operatiunea este taxabila in Romania precum si persoana obligata la plata TVA, trebuie stabilit data la care TVA devine exigibila, care este baza de impozitare si care este cota de TVA aplicabila.
(2) În continuare trebuie stabilit daca persoana obligata la plata TVA isi poate exercita dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor (Capitolul 9 din Ghidul TVA). În final, se reglementeaza masurile ce trebuie intreprinse de persoana impozabila pentru a plati TVA datorata, modul in care isi exercita dreptul de a deduce taxa pentru achizitii si cum trebuie sa isi tina evidentele si sa raporteze operatiunile pe care le desfasoara.

Metodologia de analiza a titlului VI din Codul Fiscal – Expunerea celor Cinci Întrebari de Baza privind taxarea operatiunilor
(1) Potrivit prevederilor titlului VI din Codul Fiscal, in marea majoritate a cazurilor, TVA se datoreaza in Romania numai daca urmatoarele conditii sunt indeplinite simultan:
a) trebuie sa existe o persoana impozabila care sa desfasoare o activitate economica, cu exceptia importurilor sau anumite achizitii intracomunitare,
b) persoana impozabila care actioneaza ca atare trebuie sa efectueze o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii sau o achizitie intracomunitara de bunuri cu plata,
c) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, al importului sau al achizitiei intracomunitare de bunuri este considerat a fi in Romania,
d) livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achizitia intracomunitara sau importul de bunuri nu sunt scutite de TVA,
e) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii nu trebuie sa fie efectuate de catre o intreprindere mica.
(2) Operatiunea nu este impozabila in Romania, cu exceptia importului de bunuri, in cazul in care una din conditiile mentionate la alin. (1) nu este indeplinita.
(3) Asa cum s-a subliniat mai sus, intrebarile “ Operatiunea este efectuata de catre o persoana impozabila ce actioneaza in aceasta calitate?” si “Operatiunea este cuprinsa in sfera de aplicare a TVA?” sunt esentiale si interdependente in cazul in care se analizeaza daca o operatiune este sau nu impozabila. Într-adevar, livrarile de bunuri sau prestarile de servicii prevazute la art. 128 si 129 din Codul Fiscal nu sunt operatiuni impozabile daca nu sunt efectuate de catre o persoana impozabila. Mai departe, in cazul in care o persoana impozabila care actioneaza ca atare efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii ce nu sunt prevazute la art. 128 si 129 din Codul Fiscal, se considera ca operatiunile respective nu sunt impozabile. Pe de alta parte, deoarece numai operatiunile care au loc sau sunt considerate a avea loc in Romania sunt impozabile in Romania, este de asemenea esential sa se adreseze intrebarea “Unde are loc aceasta operatiune?”. Raspunsul la aceasta intrebare nu ofera solutia definitiva daca operatiunea este taxabila. Astfel, chiar daca operatiunea este impozabila in Romania, aceasta operatiune poate fi scutita de taxa. În final, dupa ce se stabileste ca operatiunea este taxabila in Romania, se determina cine este persoana obligata la plata taxei.

Cele Cinci Întrebari de Baza: Arborele decizional
(1) Pentru a stabili daca se datoreaza TVA in Romania pentru o anumita operatiune (livrari de bunuri, prestari de servicii si anumite achizitii intracomunitare), trebuie sa se raspunda la urmatoarele cinci intrebari de baza:
a) Operatiunea este efectuata de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare?
b) Operatiunea este cuprinsa in sfera de aplicare a TVA?
c) Unde are loc operatiunea?
d) Este scutita operatiunea, cu sau fara drept de deducere?
e) Cine este persoana obligata la plata TVA?
(2) Aceasta metodologie poate fi utilizata si in cazul importurilor si anumitor achizitii intracomunitare. În acest caz, prima intrebare se va inlocui cu “Operatiunea este efectuata de o persoana eligibila?”.
(3) Capitolele 1 – 5 din Ghidul TVA partea I ofera informatii cu scopul de a ajuta cititorul sa gaseasca raspunsurile corecte la fiecare din cele cinci intrebari de baza privind taxarea si obligatia de plata. Mai jos este prezentata o diagrama a intrebarilor si deciziilor ce trebuie luate in functie de fiecare raspuns gasit.

diagrama-intrebari-ghidtva.gif

sursa: extras din Ghidul TVA

- Publicitate -