Sari la conținut

Termeni si conditii

IMPORTANT:  CodFiscal.net este un instrument de informare. Textul oficial este publicat în documentele oficiale menţionate în textul lucrării. Editorii, colaboratorii şi funizorul informatiilor îşi exprimă în mod explicit declinarea oricărei garanţii civile şi materiale pe care orice persoană o poate invoca în urma folosirii informaţiilor din această lucrare. Beneficiarul informaţiilor este responsabil de propriile acţiuni şi de utilizarea informaţiilor furnizate, precum şi de consecinţele ce decurg din aceasta.
IMPORTANT:  Copyright © 2008-2012  Toate drepturile rezervate. CodFiscal.net. Este interzisă editarea, copierea integrală sau parţială (peste 50%) şi distribuirea fără drepturi de autor prin toate modurile offline şi online disponibile.
IMPORTANT: Utilizarea tuturor informaţiile din această lucrare se supune termenilor şi condiţiilor de mai jos.  Folosirea informatiilor presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor sub care sunt furnizate.

DENEGARE DE RESPONSABILITATE
Administratorul CodFiscal.net întreţine acest site pentru a facilita accesul publicului la informaţii. Scopul nostru este să prezentăm la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom încerca să le corectăm.  Aceste informaţii:

– au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
– nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
– uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora nu exercităm nici un control şi pentru care nu ne asumăm nici o responsabilitate;
– nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia publicată pe suport de hârtie în MOnitorul Oficial al României sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

Scopul nostru este reducerea la minim a consecinţelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informaţii de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Nu ne asumăm nici o răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe.

TERMENI ŞI CONDIŢII
1. ACCEPTAREA: CodFiscal.net este oferit numai persoanelor care sunt de acord cu termenii si conditiile expuse aici. Folosirea informaţiilor presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor sub care acestea sunt furnizate. În cazul în care nu sunteţi de acord cu condiţiile impuse, trebuie să se înceteze folosirea site-ului CodFiscal.net.
2. DESCRIEREA INSTRUMENTULUI: CodFiscal.net este un instrument de informare care oferă utilizatorilor o sursă de informaţii consolidate şi actualizate referitoare la textul Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la ordine, instructiuni, decizii, comentarii, analize şi adnotări care fac referire la aceste prevederi legale.
3.TARIFUL DE UTILIZARE: Utilizarea informatiilor de pe CodFiscal.net este gratuită.
4. DECLARAŢIILE FURNIZORULUI:Furnizorul CodFiscal.net declară următoarele:
– garantează buna credinţă şi respectul faţă de utilizator în furnizarea informatiilor;
– va depune toate eforturile pentru furnizarea unui instrument de calitate;
– va face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor furnizate;
– va depune toate eforturile rezonabile pentru actualizarea informaţiilor în cel mai scurt timp posibil;
– nu va restricţiona accesul utilizatorilor la instrument şi la informaţiile gestionate, fără un motiv întemeiat şi fără a justifica acest lucru.
– va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista imposibilităţi de accesare cauzate de diferite motive dependente/independente de voinţa sa, pe o perioadă nedeterminată de timp;
– promite un răspuns promt şi la obiect la orice mesaj transmis de utilizatori;
– garantează confidenţialitatea deplină a informaţiilor personale transmise de utilizatori.
5. DECLARAŢIILE UTILIZATORULUI: Utilizatorul declară următoarele:
– este de acord şi acceptă termenii şi condiţiile expuse aici;
– va respecta drepturile furnizorului protejate de legislaţia privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
– nu va modifica, edita, copia şi/sau distribui prin orice mijloace informaţiile şi materialele publicate pe site-ul CodFiscal.net;
– nu va trimite/publice pe adresa email sau pe orice mijloace gestionate de furnizor: imagini sau texte imorale, răuvoitoare, obscene, de ameninţare, sau materiale cu conţinut informatic menit atacurilor informatice  (viruşi, viermi, troieni, alte programe);
– îşi asumă întreaga răspundere civilă şi materială pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet pe  site-ul CodFiscal.net.
6. REGULI DE CONFIDENŢIALITATE ŞI COPYWRITE: Furnizorul CodFiscal.net îşi rezervă dreptul de a folosi informaţiile personale ale utilizatorului numai pentru îmbunătăţirea serviciilor proprii. Furnizorul CodFiscal.net asigura utilizatorul că nu va face publice informaţiile personale comunicate de acesta, cu excepţia  datelor cu caracter statistic.
Funcţionalităţile instrumentului CodFiscal.net, formatul şi informaţiile utilizate în CodFiscal.net, precum si orice alt material publicat pe CodFiscal.net sau trimis către dvs. prin email aparţin CodFiscal.net, colaboratorilor săi sau editorilor şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Excepţie fac textele publicate în Monitorul Oficial sau pe site-uri terţe, şi alte informaţii pentru care este menţionată sursa şi autorul.
Această lucrare este protejată de prevederile legale privind drepturile de autor. Este interzisă editarea, copierea integrală sau parţială (peste 50%) şi distribuirea fără drepturi de autor prin toate modurile offline şi online disponibile, faptele de acest gen sunt considerate de lege furt de proprietate intelectuală şi vor fi efectuate demersurile legale pentru sancţionarea persoanelor în afara legii.
7. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII: Această lucrare consolidată este un instrument de informare. Textul oficial este publicat în monitoarele oficiale menţionate în textul lucrării. Editorii, colaboratorii şi furnizorul CodFiscal.net îşi exprimă în mod explicit declinarea oricărei garanţii civile şi materiale pe care orice persoană o poate invoca în urma folosirii informaţiilor din această lucrare şi din orice material transmis sau publicat pe serverele CodFiscal.net. Beneficiarul informaţiilor este responsabil de propriile acţiuni şi de utilizarea informaţiilor furnizate, precum şi de consecinţele ce decurg din aceasta.
Furnizorul CodFiscal.net nu oferă nici o garanţie materială utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor sale sau în cazul oricăror consecinţe care pot apărea, cauzate de nefuncţionarea serviciilor, întârzierea informaţiilor sau securitatea aplicaţiilor sale.
Furnizorul CodFiscal.net nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de furnizarea/transmiterea unor informaţii incorecte, faţă de întârzierile care pot apărea, în cazul ştergerii, pierderii sau imposibilităţii de a stoca informaţiile din orice motive tehnice care pot apărea din cauza interne sau externe furnizorul CodFiscal.net.
8.DISPOZIŢII FINALE: Termenii şi condiţiile expuse aici pot fi schimbate in orice moment de către furnizor, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Utilizatorul va avea acces permanent la termenii si condiţii pentru utilizarea CodFiscal.net pentru a le putea consulta în orice moment.

Etichete:
Exit mobile version