1. OMEF nr. 2599/2008 din 04 septembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa
2. OMEF nr. 2607/2008 din 04 septembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind modificarea criteriilor de selectie a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene
3. OMT/OMEF nr. 1053/2633/2008 din 26 august,08 septembrie 2008
ORDIN al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005
4. OMEF nr. 2692/2008 din 12 septembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea anexei la Instructiunile de aplicare a prevederilor titlului I – „Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 551/2003 –
5. OMEF nr. 2847/2008 din 30 septembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare –
6. OMEF nr. 2848/2008 din 30 septembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru actualizarea listei marilor contribuabili administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare

- Publicitate -