2009-04-01 – Valabila 01 iulie 2008 – 31 martie 2009 (art. II din OUG nr. 29/2009)
2008 – Publicare in: MOf. nr. 472 din 26 iunie 2008

Hotararea Guvernului nr. 664/2008 din 24 iunie 2008 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 tigarete

- Publicitate -

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Începand cu data de 1 iulie 2008, structura accizei totale prevazuta in coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 27,31 euro/1.000 tigarete plus 25% aplicat asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
—————
p. Ministrul economiei si finantelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat
Bucuresti, 24 iunie 2008.
Nr. 664.

Act in .pdf: HG-664-2008-acciza-totala-1000-tigarete-01-iulie-2008-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

3 COMENTARII