2009-04-01 – Valabila 01 iulie 2008 – 31 martie 2009 (art. II din OUG nr. 29/2009)
2008 – Publicare in: MOf. nr. 472 din 26 iunie 2008

Hotararea Guvernului nr. 664/2008 din 24 iunie 2008 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 tigarete

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Începand cu data de 1 iulie 2008, structura accizei totale prevazuta in coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 27,31 euro/1.000 tigarete plus 25% aplicat asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
—————
p. Ministrul economiei si finantelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat
Bucuresti, 24 iunie 2008.
Nr. 664.

Act in .pdf: HG-664-2008-acciza-totala-1000-tigarete-01-iulie-2008-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

3 COMENTARII