HG 667/2007 – Structura accizei totale pentru 1000 tigarete incepand cu 01 iulie 2007

90

2007-06-29  – Publicata in: MOf. nr. 441 din 29 iunie 2007

Hotararea Guvernului nr. 667/2007 din 28 iunie 2007 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 de tigarete

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Începand cu data de 1 iulie 2008, structura accizei totale prevazuta in coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 27,31 euro/1.000 tigarete plus 25% aplicat asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:  —————
p. Ministrul economiei si finantelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat

Bucuresti, 24 iunie 2008.
Nr. 664.

Act in .pdf: hg-667-2007-acciza-totala-1000-tigarete-01-iulie-2007-vinitiala.pdf

- Publicitate -