HG 667/2007 – Structura accizei totale pentru 1000 tigarete incepand cu 01 iulie 2007

70

2007-06-29  – Publicata in: MOf. nr. 441 din 29 iunie 2007

Hotararea Guvernului nr. 667/2007 din 28 iunie 2007 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 de tigarete

- Publicitate -

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Începand cu data de 1 iulie 2008, structura accizei totale prevazuta in coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 27,31 euro/1.000 tigarete plus 25% aplicat asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:  —————
p. Ministrul economiei si finantelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat

Bucuresti, 24 iunie 2008.
Nr. 664.

Act in .pdf: hg-667-2007-acciza-totala-1000-tigarete-01-iulie-2007-vinitiala.pdf

- Publicitate -