Codul Fiscal consolidat 16 octombrie include evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– pct. 17 al art. I din OUG nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 16 octombrie 2008, este Codul fiscal consolidat 01 iulie 2008, astfel cum a fost actualizat prin:
– modificarea literei d) a alineatului (11) la articolul 295 – in vigoare din 16 octombrie 2008 potrivit OUG nr. 127/2008.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC4 text legal modificat/adaugat AC4.

Informatii despre versiunile consolidate anterior si ulterior sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -

1 COMENTARIU