AC15-2 ANEXA 3

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse 2007

Acciza (%)

2008

Acciza (%)

2009

Acciza (%)

2010

Acciza (%)

1. Confecţii din blanuri naturale (cu exceptia celor de iepure, oaie, capra) 45 45 45 45
2. Articole din cristal*1) 55 30 15 0
3. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor 25 15 10 0
4. Produse de parfumerie
4.1 Parfumuri,

- publicitate -

din care:

35 35 35 35

– ape de parfum 25 25 25 25

4.2 Ape de toaleta,

din care:

15 15 15 15

– ape de colonie 10 10 10 10
5. Arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar 100 100 100 100

_________
*1) Prin cristal se intelege sticla avand un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
AC15-2

2 COMENTARII