Codul Fiscal consolidat 1 noiembrie 2008 include evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– pct. 14 si 15 ale art. I din OUG nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 1 noiembrie 2009, este Codul fiscal consolidat 16 octombrie 2008, astfel cum a fost actualizat prin:
– modificarea alin. (5) la articolul 156^3;
Noutate: S-a instituit obligatia depunerii decontului special de TVA inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport nou, de catre persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze, inclusiv de persoanele fizice, dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare.
– introducerea alin. (4), (5), (6) si (7) la articolul 244^1.
Noutate: (1) Se instituie obligatia pentru operatorii economici care comercializeaza sau intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice de natura carburantilor si a combustibililor pentru incalzire, pentru care datoreaza accize de a se inregistra la autoritatea fiscala.  (2) Procedura si conditiile referitoare la inregistrarea la autoritatea fiscala vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; (3) Sanctionarea contraventionala a operatorilor economici care nu respecta noile dispozitii legale referitoare la inregistrarea la autoritatea fiscala.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC5 text legal modificat/completat AC5.
AC5 text legal abrogat AC5 .

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -

1 COMENTARIU