ANAF: Scutirea de TVA pentru livrarea intracomunitara de bunuri, transportate in afara UE de către beneficar UE

490

Intrebare:
O societate din Romania inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, a facturat, in perioada aprilie-iunie 2008, livrari de bunuri (confectii textile) catre o societate din Uniunea Europeana, in baza contractului incheiat cu aceasta. Conform facturilor emise de catre societatea romana, conditia de livrare este FCA (Free Carrier), destinatia bunurilor fiind societati cu sediul in afara Comunitatii Europene. Formalitatile de export au fost efectuate de catre societatea romana, aceasta fiind inscrisa la rubrica „Exportator” din Documentul insotitor de export, eliberat de vama. La rubrica „Destinatar” au fost inscrise societati din afara Comunitatii Europene. Transportul bunurilor in afara Comunitatii a fost in sarcina societatii din Uniunea Europeana . In documentele de transport (CMR), la rubrica „Expeditor” este inscrisa o alta societate cu sediul in Romania, iar la rubrica „Destinatar” figureaza o societate cu sediul in alt stat membru decat cel al beneficiarului bunurilor. Furnizorul din Romania nu detine documente din care sa reiasa cine a efectuat transportul in afara Comunitatii.
In contextul celor mentionate mai sus, se solicita precizari privind scutirea de TVA aferenta livrarilor de bunuri facturate de catre societatea din Romania catre beneficiarul din Uniunea Europeana, transportate in afara Comunitatii de catre cumparatorul stabilit in Comunitate sau de alta persoana in contul sau. Poate beneficia de rambursarea TVA beneficiarul din Uniunea Europena?

Raspuns ANAF:
In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Instructiunile aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2421/2007, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, livrarile de bunuri expediate in afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau. Astfel de livrari au loc in cadrul unor contracte prin care persoana obligata sa transporte bunurile in afara Comunitatii este cumparatorul nestabilit in Romania sau alta persoana in contul sau.

Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se justifica, potrivit art. 3 alin. (2) din Instructiunile aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2421/2007, de catre exportator, cu documentele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b), respectiv:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;
b) unul dintre urmatoarele documente:
1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal;

Din informatiile prezentate reiese ca societatea romana efectueaza un export de bunuri in diverse state din afara Comunitatii, transportul fiind in sarcina beneficiarului.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, consideram ca, in conditiile in care care societatea romana face dovada ca bunurile (confectii textile) au parasit spatiul comunitar iar cumparatorul bunurilor, nu este stabilit in Romania, aceasta poate beneficia de scutirea prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.
Facem precizarea ca parasirea teritoriului comunitar poate fi confirmata cu oricare din documentele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din instructiunile mentionate mai sus, respectiv declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar sau confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal. In principiu, oricare dintre aceste documente contine informatii referitoare la mijlocul de transport al bunurilor in afara Comunitatii si poate confirma transportul acestora in afara comunitatii.

Referitor la rambursarea TVA catre beneficiarul livrarii de bunuri, precizam ca, aceasta ar putea beneficia de prevederile art. 147^2 alin. (1) din Codul fiscal in conditiile prevazute de acest articol si in situatia in care operatiunile desfasurate de societatea romana nu se incadreaza in nicio scutire prevazuta de Codul fiscal

sursa: raspuns ANAF din data de 27 octombrie 2008

- Publicitate -