Intrebare:
O societate are incheiat un contract pentru executare de  lucrari instalatii in valoare de 200.000 Euro. Conform contractului beneficiarul a achitat un avans de 17%, respectiv 34.000 Euro, facturat la cursul de 3,6767 lei/euro. La sfarsitul lunii (probabil iulie 2008) prestatorul a intocmit situatie pentru lucrari executate, in valoare de 21.693,45 euro. Aceste situatii au fost facturate in data de  1 august 2008, data la care cursul de schimb era 3,5366 lei/euro. Prestatorul a intocmit facturi fiscale conform art. 139^1 din Codul fiscal pentru 21.693,45 euro, din care a stornat 3.687,89 euro reprezintand 17% din valoarea situatiei de lucrari considerata incasata in avans. Conform datelor de mai sus, prestatorul  a intocmit corect facturi fiscale situatiei de lucrari ?

Raspuns ANAF:
Conform art. 139^1 alin. (2) din Codul fiscal si pct. 22 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decât importul de bunuri, se exprima în valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea în cauza.

În contractele încheiate între parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României sau cursul de schimb al unei banci comerciale. În cazul încasarii de avansuri înainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data încasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.

Conform art. 134^1 alin. (4) din Codul fiscal, faptul generator al taxei pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt serviciile de constructii-montaj intervine la data emiterii situatiilor de lucrari sau, dupa caz, la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.

Conform art. 134^2  alin. (1) din Codul fiscal, exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri si prestari de servicii intervine la data la care are loc faptul generator. Conform art. 134^2 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care deroga de la regula generala prevazuta la alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la data la care se încaseaza avansul, pentru platile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri încasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata înainte de data livrarii sau prestarii acestora. Conform art. 139^1 alin. (2) si art. 134^2 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, pentru conversia in lei a avansului incasat, reprezentand 17% din valoarea totala a contractului, trebuia utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României  sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuau decontarile, din data incasarii avansului.

- publicitate -

Conform art. 139^1 alin. (2) si art. 134^2  alin. (1) din Codul fiscal, pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, trebuia utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României din data emiterii situatiei de lucrari sau, dupa caz, la data la care situatia de lucrari a fost acceptata de beneficiar, dar numai pentru valoarea lucrarilor pentru care nu au fost emise facturi de avans.

Astfel, conform art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, facturi fiscale trebuia emisa cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa. Pentru suma avansurilor încasate în legatura cu o prestare de servicii, facturi fiscale se emite cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care s-au încasat avansurile, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa.

La pct. 69 alin. (4) din normele metodologice, se prevede ca regularizarea facturilor emise pentru plati în avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi facturi fiscale pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.

Potrivit art. 155 alin. (5) lit. o) din Codul fiscal, pe facturi fiscale emisa pentru prestarile de servicii trebuia inscrisa o referire la facturi fiscale emisa pentru avans.

Societatea a intocmit corect facturi fiscale pentru situatia de lucrari , daca a incasat sau urma sa incaseze diferenta dintre valoarea situatiei de lucrari si suma stornata ca avans, mai putin suma stornata din facturi fiscale emisa pentru avans, pentru care trebuie utilizat cursul de la data exigibilitatii operatiunii, respectiv cursul din data emiterii facturii de avans de 3,6767 lei/euro si cursul din data de 1 august 2008 de 3,5366 lei/euro pentru lucrarile de instalati

sursa: raspuns ANAF din data de 27 octombrie 2008