DIRECTIVA 2006/112/CE a CONSILIULUI din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (directiva TVA, directiva 112/2006)

2013-01-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20130101-ro

2011-01-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20110101-ro

2010-10-12 – Modificata prin Directiva 2010/88/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010

2010-04-09 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20100409-ro

- publicitate -

2010-07-22 – Modificata prin DIRECTIVA 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010

2010-08-11 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-TVA-02006L0112-20100811-ro

2010-03-20 – Modificata prin DIRECTIVA 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010

2010-01-15 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VconsolidataRO-15-01-2010.pdf

2010-01-15 – Modificata prin DIRECTIVA 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata html pdf.RO

2010-01-10 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VconsolidataRO-01-01-2010.pdf

2010-01-01 – Modificata partiala prin DIRECTIVA 2008/8/CE A CONSILIULUI din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor – html pdf.RO

2009-07-24 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VconsolidataRO-24-07-2009.pdf

2009-07-24 – Modificata prin DIRECTIVA 2009/69/CE a CONSILIULUI din 25 iunie 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu privire la evaziunea fiscala legata de import html pdf.RO

2009-06-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VconsolidataRO-01-06-2009.pdf

2009-06-01 – Modificata prin DIRECTIVA 2009/47/CE a CONSILIULUI din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste cotele reduse ale taxei pe valoarea adaugata html pdf.RO

2009-01-21 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VconsolidataRO-21-01-2009.pdf

2009-01-21 – Modificata prin DIRECTIVA 2008/117/CE a CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare html pdf.RO

2009-01-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VconsolidataRO-01-01-2009.pdf

2009-01-01 – Modificare partiala prin DIRECTIVA 2008/8/CE A CONSILIULUI din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor – via eur-lex.europa.eu html pdf.RO

2007-29-12 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VconsolidataRO-29-12-2007.pdf

2008-01-01 – Modificata de DIRECTIVA 2007/75/CE A CONSILIULUI din 20 decembrie 2007 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste anumite dispozitii temporare referitoare la cotele taxei pe valoarea adaugata – via eur-lex.europa.eu html pdf.RO

2007-01-01 – Versiune consolidata: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VconsolidataEN-01-01-2007.pdf

2007-01-01 – Modificata de DIRECTIVA 2006/138/CE A CONSILIULUI din 19 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata, in ceea cepriveste perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adaugata aplicabil serviciilor de radiodifuziune si televiziune si anumitor servicii furnizate electronic – via eur-lex.europa.eu html pdf.RO

2006-11-28 – Versiune initiala: DIRECTIVA-2006-112-CE-sistemul-TVA-VinitialaRO.pdf

2007 – Abroga DIRECTIVA 77/388/EEC A SASEA A CONSILIULUI din 17 Mai 1977 privind armonizarea legislatiei Statelor Membre privind taxele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza uniforma de repartizare – via eur-lex.europa.eu html pdf.EN

2007 – Abroga DIRECTIVA 67/227/EEC PRIMA A CONSILIULUI din 11 Aprilie 1967 privind armonizarea legislatiei Statelor Membre privind taxele pe cifra de afaceri – via eur-lex.europa.eu html pdf.EN
2007 – Termen transpunere: 01 ianuarie 2008; a se vedea art. 412;
2007 – Intrarea in vigoare: 01 ianuarie 2007, a se vedea art. 413;
2006 – Publicare in JO L 347/11 decembrie 2006;

Nota-EUR-lex DIRECTIVA 2006/112/CE

Versiuni-EUR-lex DIRECTIVA 2006/112/CE

Acte relevante in legatura cu DIRECTIVA 2006/112/CE

3 COMENTARII