Acte comunitare relevante in legatura cu DIRECTIVA 2006/112/CE – Directiva TVA:
Lista cuprinde o selectie de acte comunitare in legatura cu Directiva TVA, considerate relevante pentru interpretarea Titlului VI privind TVA din Codul Fiscal. Lista nu cuprinde actele care modifica Directiva TVA si nici actele comunitare privind cooperarea administrativa in domeniul TVA.

2008 – DIRECTIVA 2008/9/CE A CONSILIULUI din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare – html pdf.RO

2007 – DECIZIA 2007/50/CE Consiliului din 30 ianuarie 2007 prin care Romania este autorizata sa aplice o cota redusa a TVA anumitor servicii care folosesc intensiv forta de munca, mentionate la articolul 106 din Directiva 2006/112/CEhtml pdf.RO

2005 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1777/2005 din 17 octombrie 2005 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata – html pdf.RO

1994 – DIRECTIVA 94/4/CE A CONSILIULUI din 14 februarie 1994 de modificare a Directivelor 69/169/CEE si 77/388/CEE si de crestere a nivelului scutirilor pentru calatorii din tari terte si limitele achizitiilor scutite de impozit, efectuate in calatoriile intracomunitare – html pdf.RO

1991 – DIRECTIVA 91/680/CEE A CONSILIULUI din 16 decembrie 1991 de completare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adaugata si de modificare a Directivei 77/388/CEE in vederea eliminarii frontierelor fiscale – html pdf.EN

1986 – DIRECTIVA 86/560/CEE A TREISPREZECEA A CONSILIULUI din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii – html pdf.RO

1983 – DIRECTIVA 83/181/CEE A CONSILIULUI din 28 martie 1983 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri – html pdf.RO

1979 – DIRECTIVA 79/1072/CEE A OPTA A CONSILIULUI din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul tarii – html pdf.EN

1969 – DIRECTIVA 69/463/CEE A TREIA A CONSILIULUI din 9 decembrie 1969 despre armonizarea legislatiei Statelor Membre in privinta taxelor pe cifra de afaceri – introducerea TVA in Statele Membre – html pdf.RO

1968 – DIRECTIVA 68/221/EEC A CONSILIULUI din 30 Aprilie 1968 privind metoda comuna de calculare a cotelor medii prevazute in articolul 97 din tratat din Tratat – html pdf.RO

Alte acte in legatura:

2008 – INFORMARE 2007/C286/05 Lista de monede de aur care indeplinesc criteriile stabilite la articolul 344 alineatul (1) punctul 2 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (Regimul special pentru aurul de investitii) Valabila pentru anul 2008 – html pdf.RO

1999 – NOTA Comisiei referitoare la regulile privind TVA si accizele aplicabile incepand cu 01 iulie 1999 de furnizorii de bunuri vandute la bordul avioanelor si feriboturilor sau in aeroporturi catre pasageri care calatoresc in interiorul Uniunii Europene – html

1998 – Raport Special al Curtii de Audit Nr. 9/98 privind protectia intereselor financiare a Uniunii Europene in domeniul TVA pentru comertul intra-comunitar impreuna cu raspunsurile Comisiei (Transmise potrivit art. 188c(4)(2) din Tratatul CE) html pd.EN

1981 – Comunicarea de la Comisie – Program pentru simplificarea procedurilor si formalitatilor privind TVA in comertul intra-comunitar – html

Alte liste/articole sinteza de legislatie comunitara in domeniul TVA:
– dosar tematic TVA – html
– director legislatie  Impozit pe cifra de afaceri/TVA – html
– articole anterioare despre TVA:
Legislatia UE privind TVA in vigoare la 20 februarie 2008
Noul pachet legislativ TVA adoptat de Comisia Europeana

- Publicitate -

1 COMENTARIU