(1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
a) abrogata;
AC27 b) producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta regimului de antrepozitare prevazut la titlul VII, in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta; AC27
AC27 b) producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea fiscala competenta; AC27
AC27 c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse, potrivit titlului VI; AC27
AC27 c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse, potrivit titlului VII; AC27
AC27 d) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza si a alcoolului tehnic ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice de orice fel; AC27
AC27 e) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati potrivit titlului VII; AC27
AC27 f) livrarea produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale catre cumparatori, persoane juridice, fara detinerea de catre antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata; AC27
AC27 f) livrarea de uleiuri minerale de catre antrepozitarii autorizati pentru productie fara prezentarea de catre cumparator, persoana juridica, a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturate; AC27
AC27 g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85øC, altfel decat direct catre utilizatorii finali care folosesc aceste produse in scop industrial; AC27
h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii ori detinerea in antrepozitul fiscal a produselor marcate in acest fel;
AC27 i) refuzul sub orice forma al accesului autoritatilor competente cu atributii de control pentru efectuarea de verificari inopinate in antrepozitele fiscale. AC27
AC27 i) impiedicarea sub orice forma a organului de control de a efectua verificari inopinate in antrepozitele fiscale; AC27
AC27 j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII; AC27
AC27 j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale catre alti clienti decat antrepozitele fiscale de productie, autorizate sa le colecteze si sa le prelucreze, ori fara viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicata pe documentul de livrare; AC27
AC27 k) achizitionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare in vederea obtinerii de produse accizabile, altfel decat se prevede la titlul VII; AC27
AC27 k) achizitionarea de catre antrepozitele fiscale de productie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alti furnizori decat unitatile care le obtin din exploatare ori fara viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicata pe documentul de livrare. AC27
AC20 l) detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;
m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate. AC20

(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
AC27 a) cu inchisoare de la un an la 4 ani, cele prevazute la lit. c), i), l) si m); AC27
AC27 AC20 a) cu inchisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevazute la lit. c), d), e), g), i), l) si m); AC20 AC27
AC20 a) cu inchisoare de la 1 an la 3 ani, cele prevazute la lit. c), d), e), g) si i); AC20
b) cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevazute la lit. b), f) si h);
c) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevazute la lit. j) si k).

AC20 (3) Dupa constatarea faptelor prevazute la alin. (1) lit. c) – —i) si k), organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei in conformitate cu procedurile tehnologice de inchidere a instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal. AC20

AC20 (3) Dupa constatarea faptelor prevazute la alin. (1) lit. c)-i) si k) organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal. AC20

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. Litera a) a alin. (1) al art. 296^1 a fost abrogata de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123/2004.

    Litera c) a alin. (2) al art. 296^1 a fost modificata de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 123/2004.

    Art. 296^1 a fost introdus de pct. 38 din LEGEA nr. 494/2004.