LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 Legea contabilitatiiCuprins LEGEA 82/1991 pe Capitole si Articole

2011-06-02Versiune publicata online pe CodFiscal.net este versiunea actualizata si consolidata cu prevederile OUG nr. 37/2011 a versiunii republicate (r4) in Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008 [PDF]

2011-04-22 – Modificata si completata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 37/2011 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente
2008-06-18 – Republicare (r4) in Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008 [PDF].
2008-04-15 – Modificata de LEGEA nr. 86/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M.Of. nr. 292/15 apr. 2008)

 • aproba cu modificari OUG nr. 102/2007 si modifica art. 42 alin. (4)

2007-10-10 – Modificata de OUG nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M.Of. nr. 689/10 oct. 2007)

 • modifica art. 35 alin. (3), art. 42 alin. (4);
 • introduce alin. (7) si (8) la art. 42
 • dispune republicarea

2007-09-27 – Modificata si completata de LEGEA nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M.Of. nr. 506/27 iul. 2007)

 • modifica art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 10 alin. (2), (3) si (4), art. 18, art. 19 alin. (4) si (5), art. 22, art. 25, titlul cap. IV, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (2), (3), (4) si (5), art. 29, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34 alin. (1) si (3), art. 35 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41 pct. 2 lit. e), art. 42 alin. (1), (2) si (4), art. 48;
 • introduce alin. (6) la art. 19, art. 30^1, art. 30^2, alin. (1^1) si (1^2) la art. 35, art. 35^1, lit. d^1) la art. 41 pct. 2, pct. 4, 5 si 6 la art. 41, alin. (4^1) la art. 42;
 • abroga art. 31, art. 36 alin. (7), art. 37, art. 38 si art. 44 alin. (1);
 • suspenda pana la data de 1 ian. 2009 aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) si ale 27 alin. (3)
 • dispune republicarea
 • modifica: HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa , HG nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale

2005-01-14 – Republicare (r3) in Monitorul Oficial nr. 48 din 14 ianuarie 2005 [PDF]

2005-01-01 – Modificata prin LEGEA nr. 420/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M.Of. nr. 993/28 oct. 2004 )

 • aproba cu modificari OG nr. 70/2004 si modifica art. 4 alin. (3), art. 11 alin. (3) si (4), art. 35 pct.2 lit.e)
 • 2005-01-01 – Modificata de OG nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M.Of. nr. 773/24 aug. 2004)
 • modifica art. 1, art. 3 alin.(3), art. 4 alin.(3), art. 5 alin.(2), art. 8 alin.(3), art. 10 alin. (1) si (3), art. 11 alin. (3) si (4), art. 16 alin.(3), art. 17, art. 18 alin.(1), (3) si (4), art. 19, art. 21, art. 22, art. 26, art. 27 alin.(4), art. 28, art. 29 alin. (1) si (3), art. 30 alin. (2), (5) si (7), art. 31 alin.(2), art. 32 alin. (2), art. 36 alin. (1) si (4), art. 42;
 • introduce alin. (1^1) la art.2, alin.(1^1) la art. 4, alin. (3) la art.5, art. 13^1, art. 13^2, art. 25^1 dupa titlul cap.IV, art. 26^1 – art.26^4, lit. g) la art. 35 pct. 2, alin. (1^1) la art. 36;
 • abroga art. 7, art. 9 alin.(3)
 • dispune republicarea
 • In vigoare: de la 1 ian. 2005 cu exceptia prevederilor art. 2 alin. (1^1) lit. c) si d) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006, precum si a prevederilor art. 251 alin. (3) si alin. (6), care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

2002-08-26 – Republicare (r2) in Monitorul Oficial nr. 629 din 26 august 2002 [PDF]

2002-06-05 – Modificata de LEGEA nr. 310/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M.Of. nr. 380/5 iun. 2002 )

2001-08-31 – Modificata de OG nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (M.Of. nr. 531/31 aug. 2001)

 • abroga: HG nr.252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, HG nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991,  HG nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare

2000-01-21 – Republicare (r1) in Monitorul Oficial nr. 20 din 20 ianuarie 2000 [PDF]

1998-12-22 – Modificata de LEGEA nr. 245/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii (M.Of. nr. 170/30 iul. 1996)

1996-06-30 – Modificata de OG nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii (M.Of. nr. 170/30 iul. 1996)

1993-12-22 – Referita de REGULAMENTUL nr. 704/1993 din 22 decembrie 1993 de aplicare a Legii contabilitatii nr.82/1991 (Abrogat prin HG 22/2003)

1991-12-27 – Abroga Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.885/1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil

1991-12-27 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 265 din 27 decembrie 1991 [PDFtext

- Publicitate -

9 COMENTARII