Sari la conținut

ART. 33 Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare

Abrogat.

Alin. (8) al art. 33 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MOf nr. 793 din 27 august 2004.
Art. 33 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005. (abrogare aplicabila cu data de 1 mai 2005)
*) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Exit mobile version