1. OpANAF nr. 1498/2008 din 31 octombrie 2008
ORDIN al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”

- publicitate -