Ordine emise de MEF in octombrie 2008 in domeniul fiscal

25

1. OMEF nr. 2980/2008 din 09 octombrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de catre Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

- Publicitate -