Codul Fiscal consolidat 1 decembrie 2008 include evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– pct. 13 al art. I din OUG nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 1 decembrie 2009, este Codul fiscal consolidata 01 noiembrie 2008, astfel cum a fost actualizat prin:
– modificarea articolul 142 alineatul (1), litera d).
Noutate:  Se modifică limitele valorice ale bunurilor care pot fi importate in Comunitate in regim de scutire de la plata TVA si de accize de catre persoanele care calatoresc din tari terte. Modificarile aduse art. 142 alin. (1) lit. d) Codul Fiscal au in vedere intrarea in vigoare de la data de 1 decembrie 2008 a Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 care inlocuieste Directiva 69/169/CE a Consiliului din 28 mai 1969.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC6 text legal in vigoare actualizat AC6.
AC6 text legal abrogat/modificat/completat AC6.

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -

1 COMENTARIU