Conventiile/Tratatele de impunere bilaterale sau multilaterale intre state au ca scop reducerea dezavantajelor dublei impuneri. Efectele impunerii prin diferite tratate de impunere sunt descrise in teoria internationala a impozitarii care distinge intre neutralitatea capitalul importat („NCI”) si neutralitatea capitalul exportat („NCE”). Cadrul legal care guverneaza aceste concepte (NCI si NCE) este format din reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), precum si din dispozitiile de drept comunitar sau incluse in modelul conventiilor de evitare a dublei impuneri adoptat le nivel international.

Prin incheierea conventiilor de evitare a dublei impuneri internationale ambele parti contractante convin asupra unei obligatii de drept international public, si anume renuntarea totala sau partiala la impunerea anumitor materii.

Aceste conventii sunt supuse regulilor de drept international public. Practic, incheierea conventiilor fiscale internationale reprezinta exercitarea suveranitatii fiscale ale unui stat de a-si da acordul de vointa in mod liber cu privire la limitele suveranitatii fiscale in functie de interesele proprii de natura economica, fiscala, sociala etc.

Romania a incheiat pana in prezent peste 83 de conventii fiscale atat cu statele membre UE, cat si cu terte state si foloseste de regula Modelul OECD – 2005 sau Modelul ONU. Metoda preferata de evitare a dublei impuneri este cea a creditarii ordinare.

Referinte:

- publicitate -

world-map.jpg

>LISTA CONVENTIILOR – CEDI
>Sursa introducere – extras din articol publicat in Revista Economie teoretică şi aplicată – Volumul XVII (2010), No. 9(550), pp. 38-51 – PDF

1 COMENTARIU