Dubla impunere internationala are loc atunci cand unul si acelasi obiect impozabil este supus impozitarii in doua sau mai multe state, pentru una si aceeasi perioada de timp.
Mijlocul legal de eliminare a unor asemenea conflicte pe plan international sunt conventiile fiscale, denumite Conventii de Evitare a Dublei Impuneri Internationale (CEDI).

Regimul fiscal al veniturilor obtinute din Romania se stabileste prin coroborarea prevederilor Codului Fiscal cu articolele din conventiile fiscale internationale.

Codul fiscal se aplica:
– rezidentilor din punct de vedere fiscal in Romania;
– resortisantilor statelor cu care nu exista C.E.D.I.;
– prioritar fata de CEDI, in situatia in care cota de impozit este mai favorabila.

Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri Internationale (CEDI) se aplica:
– rezidentilor din statele cu care Romania are conventii daca prezinta certificat de rezidenta fiscala care atesta ca persoana este rezident al statului respectiv;
– prioritar fata de Codul Fiscal, in situatia in care cota de impozit este mai favorabila.

Baza legala a raportului dintre Codul fiscal si CEDI este:
art. 11 din Constitutia Romaniei: Dreptul internaţional si dreptul intern
(1) Statul roman se obliga să indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care Romania urmeaza sa devina parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai dupa revizuirea Constitutiei.

art. 1 alin. (4) din Codul Fiscal;
art. 118 alin. (2) din Codul Fiscal.

Pe plan international, sunt 2 conventii model care stau la baza conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate intre state:
– Conventia-model OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), care avantajeaza in general statele mai dezvoltate, statele in care isi are rezidenta beneficiarul veniturilor (ex: titularii brevetelor, creditorii, etc.)
PDF: Articles of the OECD Model Tax Convention Sursa: http://www.oecd.org
– Conventia-model ONU (Organizatia Natiunilor Unite), care avantajeaza in general statele mai sarace, considerate state de sursa ale veniturilor si care nu a putut fi adoptata pe scara larga in relatiile cu statele dezvoltate.
PDF: United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries Sursa: http://www.un.org

Documente OECD relevante:
– Comentariile la articolele din Conventia-model OECD, PDF: Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version (July 2008), Sursa: http://browse.oecdbookshop.org
– Manualul privind preturile de transfer pentru companiile multinationale si administratiile fiscale, HTML: Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (June 2001)

Norme fiscale nationale relevante:
TITLUL V Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania si Normele metodologice de aplicare
– CAP. 3 Aspecte fiscale internationale din TITLUL II Impozitul pe profit si Normele metodologice de aplicare
– CAP. 3 Definitii si CAP. 4 Reguli de aplicare generala din TITLUL I Dispozitii generale si Normele metodologice de aplicare
OMF nr. 1798/1998 din 14 septembrie 1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare
OMEF nr. 222/2008 din 8 februarie 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer
OpANAF nr. 2310/2007 din 3 decembrie 2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

Romania a incheiat 85 de conventii bilaterale pentru evitarea dublei impuneri, cu 77 state ale lumii – lista CEDI Romania. 90% dintre conventiile incheiate de Romania au la baza Conventia-model OECD.
Romania nu este membra OECD. Toate statele UE, cu exceptia Romaniei, sunt membre OECD.

In practica internationala, exista trei metode de baza privind eliminarea dublei impuneri:
1) scutirea de impozite – excluderea din baza impozabila a veniturilor obtinute din surse aflate peste hotare (tax exemption);
2) creditul fiscal – trecerea in cont a impozitului achitat în strainatate (foreign tax credit);
3) deducerea cheltuielilor cu impozitele – trecerea obligatiilor fiscale achitate in strainatate in contul cheltuielilor efectuate de agentul economic (tax deduction).

- Publicitate -

1 COMENTARIU