2011-02-22 – Abrogat de ORDINUL nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor in ceea ce priveste semnarea acestor formulare

1998 – Versiune initiala: OMF-1798-1998-formulare-evitarea-dublei-impuneri-Vinitiala.pdf
1998 – Publicat in MOf. nr. 358 din 22 septembrie 1998

ORDINUL nr. 1798/1998 din 14 septembrie 1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare

Ministrul finantelor,
in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 131/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
avand in vedere prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri, realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998,
in conformitate cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri, referitoare la rezidenta si, respectiv, la modalitatea de evitare a dublei impuneri,
emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba formularistica elaborata in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, pentru aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri, prevazuta in anexele nr. 1-8 la prezentul ordin, dupa cum urmeaza:
a) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………………………….., pentru persoane juridice romane (anexa nr. 1);
b) Certificat de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ……………………………., pentru persoane juridice romane (anexa nr. 2);
c) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si …………………, pentru persoane fizice romane (anexa nr. 3);
d) Certificat de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ………………………., pentru persoane fizice romane (anexa nr. 4);
e) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si …………………, de persoane juridice nerezidente (anexa nr. 5);
f) Certificat privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ……………………., de persoane juridice nerezidente (anexa nr. 6);
g) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si …………………….., de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 7);
h) Certificat privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ……………………., de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 8).
Art. 2. – Formularele prevazute in anexele nr. 1, 3, 5 si 7, respectiv cererile referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice si juridice romane si cererile referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit de persoane fizice si juridice nerezidente se vor intocmi de catre solicitanti in conformitate cu precizarile privind completarea acestora. Formularele prevazute in anexele nr. 5 si 7 vor fi redactate in limbile romana si engleza.
Art. 3. – Formularele prevazute in anexele nr. 2, 4, 6 si 8, redactate in limbile romana si engleza, respectiv certificatul de rezidenta fiscala pentru persoane fizice si juridice romane si certificatul privind atestarea impozitului platit de persoane fizice si juridice nerezidente, vor fi intocmite, semnate si eliberate de catre:
a) administratia financiara, pentru persoanele fizice si juridice care isi au domiciliul sau sediul in raza sa de activitate, fiind semnate de directorul acesteia;
b) directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru persoanele fizice si juridice care isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, in localitati situate in raza administrativ-teritoriala a judetului, altele decat cele pentru care competenta o au administratiile financiare, fiind semnate de directorul general sau de directorul Directiei impozite si taxe din cadrul directiei generale.
Art. 4. – Persoanele prevazute la art. 3 vor semna si certificatele de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, respectiv certificatele pentru atestarea impozitului platit de catre persoane nerezidente, in cazul in care sunt prezentate documente similare, elaborate de organele fiscale ale statelor cu care Romania a incheiat conventii de evitare a dublei impuneri.
Art. 5. – Pentru persoanele juridice a caror evidenta din punct de vedere fiscal este condusa in mod efectiv de catre Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, prevederile art. 3 si 4 se realizeaza prin aceasta directie generala.
Art. 6. – Certificatele prevazute la art. 3, 4 si 5 pot fi eliberate, in situatii deosebite, si de catre Ministerul Finantelor, caz in care autoritatea fiscala emitenta este Directia acorduri fiscale internationale, pe baza datelor comunicate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
Art. 7. – Certificatul de rezidenta fiscala si certificatul privind atestarea impozitului platit, stabilite prin prezentul ordin, se elibereaza solicitantilor cu plata taxelor de timbru prevazute la pct. 1 al cap. VI din Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice, aprobata prin Legea nr. 102/1994. Aceste prevederi sunt aplicabile si in situatiile prevazute la art. 4 din prezentul ordin.
Art. 8. – Formularele prevazute in anexele nr. 1-8 se difuzeaza la cererea solicitantilor, in mod gratuit.
Art. 9. – Directia acorduri fiscale internationale, Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia economica, social-administrativ din cadrul Ministerului Finantelor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 10. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ministrul finantelor, Daniel Daianu
Bucuresti, 14 septembrie 1998.
Nr. 1.798.

ANEXE in .pdf: Versiune initiala: OMF-1798-1998-formulare-evitarea-dublei-impuneri-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

2 COMENTARII