DECLARATIA PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA A CONTRIBUTIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT SI EVIDENTA NOMINALA A PERSOANELOR ASIGURATE – FORMULAR 112

BAZA LEGALA:
Hotararea Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” publicata in Monitorul Oficial nr. 897/2010.

CINE DEPUNE FORMULARUL 112?

Formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se depune de catre:

  • Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori,
  • Entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, atat pe perioada in care se desfasoara activitate, cat si pe perioada in care se beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru:

1. persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege;

2. persoanele fizice nerezidente care realizeaza venituri de natura celor mentionate la punctul 1 , cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;

  • Platitorii de venituri pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, si pentru care, potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj;
  • Persoanele asimilate angajatorului, respectiv:

– Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala ori de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevad plata de contributii sociale din bugetul asigurarilor pentru somaj;

– Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, care administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– autoritatile administratiei publice locale, pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele, cetateni romani care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri;

– Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele judetene de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;

– entitatile care platesc venituri din pensii, altele decat cele care sunt platite de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei;

– Ministerul Justitiei, pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;

– Ministerul Administratiei si Internelor, pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii;

– Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse;

– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), la art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 339/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

– unitatile trimitatoare, pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, pentru sotul/sotia care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu si pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile de munca, ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice;

– autoritatile administratiei publice locale, orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

  • Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

CONCLUZIE:

Vor depune declaratie toti cei care au obligatiile de plata prevazute in Nomenclatorul “ Creante fiscale” din Hotararea Guvernului nr. 1397 / 2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” publicata in Monitorul Oficial nr. 897/2010.

Nu se depune declaratia 112 pentru diferentele de impozit pe venit si contributii sociale stabilite in urma inspectiei fiscale.

PENTRU CE CATEGORII DE IMPOZITE ŞI CONTRIBUŢII SE DEPUNE DECLARAŢIA 112 ?

FORMULARUL 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se depune de angajatori sau entitati asimilate acestora, pentru urmatoarele categorii de impozite si contributii:

– impozit pe venitul din salarii;

– contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati;

– contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri;

– contributia de asigurari sociale datorata de angajator;

– contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala suportata de angajator si alte deduceri legale;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari pentru veniturile care depasesc plafonul legal;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate/arest preventiv;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorate de angajator;

– contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in somaj;

– contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator;

– contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati;

– contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de angajator;

– contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;

– contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele, cetateni straini, aflate in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru persoanele, cetateni straini, victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazate in centrele special amenajate, potrivit legii;

– contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;

– contributia individuala de sanatate datorata pentru personalul monahal al cultelor recunoscute;

– contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni;

– contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca, din cauza unui accident de munca sau boala profesionala suportata din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

– contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala;

– contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala;

– impozit pe veniturile din pensii;

– impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

– impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil;

CARE ESTE MODUL DE DEPUNERE AL DECLARAŢIEI 112 ?

FORMULARUL 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se depune prin mijloace electonice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.

Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Pentru a transmite o declaratie fiscala prin Internet trebuie sa detineti o semnatura electronica , obtinuta printr-un certificat digital. Conform OMEF nr.858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, publicat in Monitorul Oficial nr. 242/2008, certificatele digitale se obtin de la furnizorii de servicii de certificare acreditati .

Agentia Nationala de Administrare Fiscala recunoaste urmatorii furnizori de certificate digitale calificate:

• CertSIGN
Calea Şerban Voda, nr. 133, cladirea C2, etaj 2 Bucuresti. Telefon:(+4021)311.99.04 Fax: (+4021)311.99.05 E-mail: office@certsign.ro Internet: www.certsign.ro

• DigiSign S.A.
Str. Prometeu, nr. 26, sector 1, Bucuresti. Telefon: +40 31 620 1284 / 620 1286 Fax: +40 31 620 1291 E-mail: Vanzari: sales@digisign.ro Helpdesk:helpdesk@digisign.ro Tehnic: tehnic@digisign.ro Internet: www.digisign.ro

• S.C. Trans Sped S.R.L.
Str. Despot Voda Nr. 38, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 021 / 210.75.00, 210.87.00, 212.04.38, 212.04.39, 211.92.89 Fax: 021/211.02.07
Email: office@transsped.ro, support@transsped.ro Internet: www.transsped.ro

Dupa obtinerea certificatului digital calificat de la un furnizor acreditat, respectiv – CertSign, DigiSign S.A si Trans Sped SRL, persoana imputernicita se va inregistra ca utilizator al serviciului de depunere on-line pe site MFP (www.mfinante.ro) – portal ANAF(declaratii electronice) , astfel:

– completeaza si transmite “Documentul de confirmare” al certificatului digital pe care il descarca de pe pagina Asistenta contribuabili-modulul Toate formularele cu explicatii, pe adresa furnizorului acreditat (confirmare@certsign.ro sau confirmare@digisign.ro);

– primeste de la furnizorul acreditat documentul confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare;

– transmite documentul de confirmare certificat de furnizor pe portal ANAF « inregistrare certificate ».Se va afisa pe ecran Formularul 150 “Cerere pentru utilizarea unui certificat digital certificat” ce se va completa si lista.

Exemplarul listat, semnat si stampilat de catre contribuabil se va depune in termen de 30 zile, de la data tiparita pe formularul 150 ,la organul fiscal, impreuna cu:

– documentul de identitate al solicitantului (original si copie);

– imputernicire notariala din partea contribuabilului, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratii fiscale;

– se va primi “Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line” prin posta electronica, la adresa mentionata in cererea 150. Din acest moment, declaratiile fiscale se pot depune on-line.

Pentru mai multe detalii,accesati site-ul www.mfinante.ro portal ANAF – declaratii electronice subcapitolul „ instructiuni de utilizare”.

În vederea incadrarii in termenul prevazut, se recomanda inceperea din timp a procedurilor de obtinere a certificatului digital.

Prin exceptie de la cele mentionate anterior, pana la data de 1 iulie 2011 „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se poate depune, si in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic :

– direct la registratura organului fiscal competent;

– la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice;

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta.

Programele de asistenta sunt puse la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale subordonate sau pot fi descarcate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Descarcare declaratii.

CARE ESTE TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI 112 ?

FORMULARUL 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se depune lunar, pana la data de 25 ,inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale, incepand cu data de 25 februarie 2011, la organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii .

[sursa: Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Metodologii Fiscale, Îndrumare si Asistenta a Contribuabililor – anaf.ro 14.02.2010]

- Publicitate -