Codul Fiscal consolidat 15 decembrie 2008 include evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
– art. I pct 5-7 din OUG nr. 200/2008 din 04 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 15 decembrie 2008, este Codul fiscal consolidat 01 decembrie 2008, astfel cum a fost actualizat prin:
– modificarea art. 140, alineatul (1),
– modificarea art. 140 alineatul (2), partea introductiva,
– adaugarea unui nou alineat la art. 140, dupa alineatul (2), alineatul (2^1).

Noutate: Se dispune aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% la achizitiile de locuinte ca parte a politicii sociale si ca masura anti-criza.

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC7 text legal in vigoare actualizat AC7.
AC7 text legal abrogat/modificat AC7.

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -

1 COMENTARIU