2009 – Versiune initiala: HG-1697-2008-impozit-local-2009-mijloace-transport-auto.pdf
2009 – intra in vigoare in 01 ianuarie 2009
2008 – Publicat in MOf. nr. 873 din 23 decembrie 2008

HOTARAREA nr. 1697/2008 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009

În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 292 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Se aproba nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2009, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport care face obiectul anexei, intreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt acestia definiti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa declare pe propria raspundere, pana la data de 31 martie 2009, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa efectueze in cursul anului 2009 cel putin o operatiune de transport rutier international.
ART. 3
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

- publicitate -

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: Ministrul transporturilor, Ludovic Orban
Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David
Departamentul pentru afaceri europene, Aurel Ciobanu-Dordea, secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian

Bucuresti, 17 decembrie 2008.
Nr. 1.697.

1 COMENTARIU