Codul Fiscal consolidat 1 ianuarie 2009 include evenimentele legislative dispuse asupra Codului Fiscal prin:
OUG nr. 91/2008 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
– art. I pct. 1-12 si pct. 16 din OUG nr. 127/2008 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
– art. I pct. 1-4 si pct. 8-14 din OUG nr. 200/2008 din 04 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
HG nr. 1697/2008 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009

Noul Cod Fiscal consolidat, in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2009, este Codul Fiscal consolidat 15 decembrie 2008, astfel cum a fost actualizat prin:
OUG 91/2008 – modificarea art. 26 alin. (4), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 117 lit. b), h) şi j), art. 263 alin. (2) pct. 7;
OUG 91/2008 – adaugarea alin. (5) la art. 26, alin. (4) la art. 65, lit. a^1) la art. 116 alin. (2);
OUG 91/2008 – abrogarea art. 65 alin. (2) lit. b) dispune republicarea
OUG 127/2008 – modificarea art. 7 alin. (1) pct.17, art. 12 lit. i), art. 21 alin. (3) lit.j) şi k), art.21 alin.(4) lit.h), art. 48 alin.(5) lit.g) şi h), art.57 alin.(2) lit. a), art.67 alin.(5), art.115 alin.(2), art.285 alin.(2);
OUG 127/2008 – adaugarea lit. e) la art.20, alin.(11) la art.30, alin.(9) şi (10) la art.67, alin.(3), (4) şi (5) la art.115,
OUG 200/2008 – modificarea art. 146 alin. (1) lit. c) şi d), art. 151^2 alin. (5), art. 156^3 alin. (5) lit. a), art. 157 alin. (3);
OUG 200/2008 – adaugarea art. 19^1, alin. (2^1) art. 67, lit. k) la art. 117, alin. (9) la art. 156^3, art. 191^1, alin. (4) la art. 21^1;
OUG 200/2008 – abrogarea art. 47
HG 1697/2008 – modificarea art. 263 alin. (4) si (5).

Textul legal actualizat este evidentiat in versiunea consolidata astfel:
AC8 text legal in vigoare actualizat AC8.
AC8 text legal abrogat/modificat AC8.

AC8-1 – modificari conform OUG 91/2008
AC8-2 – modificari conform OUG 127/2008
AC8-3 – modificari conform OUG 200/2008
AC8-4 – modificari conform HG 1697/2008

Informatii despre toate versiunile consolidate sunt disponibile pe pagina Acte incluse.

- publicitate -

1 COMENTARIU