Ordine emise de MEF in noiembrie 2008 in domeniul fiscal

72

1. OMEF nr. 3384/2008 din 17 noiembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat
2. OMEF nr. 3424/2008 din 20 noiembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice
3. OMEF nr. 3471/2008 din 25 noiembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
4. OMEF nr. 3505/2008 din 27 noiembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008
5. OMEF nr. 3512/2008 din 27 noiembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind documentele financiar-contabile
6. OMEF nr. 3525/2008 din 28 noiembrie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

- Publicitate -