1. OMEF nr. 3505/2008 din 27 noiembrie 2008 (M.Of. nr. 812/4 dec. 2008)
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008
2. OMEF nr. 3525/2008 din 28 noiembrie 2008 (M.Of. nr. 825/8 dec. 2008 )
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili
3. OMEF nr. 3471/2008 din 25 noeimbrie 2008 (M.Of. nr. 835/11 dec. 2008)
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice
4. OMEF nr. 3660/2008 din 15 decembire 2008 (M.Of. nr. 860/20 dec. 2008)
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale
5. OMEF nr. 3687/2008 din 17 decembrie 2008 (M.Of. nr. 860/20 dec. 2008)
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind nivelul accizei minime pentru tigarete
6. OMEF nr. 3512/2008 din 27 decembrie 2008 (M.Of. nr. 870/23 dec. 2008)
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind documentele financiar-contabile
7. OMEF nr. 3659/2008 din 15 decembrie 2008 (M.Of. nr. 878/24 dec. 2008)
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind modelul si continutul unor formulare pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania
8. OMEF nr. 3661/2008 din 15 decembrie 2008 (M.Of. nr. 888/29 dec. 2008)
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

- publicitate -