1. OpANAF nr. 1600/2008 din 27 noiembrie 2008 (M.Of. nr. 805/2 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.173/2008
2. OpANAF nr. 1520/2008 din 05 noiembrie 2008 (M.Of. nr. 837/12 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind legitimatiile de control financiar-fiscal pentru functionarii publici din cadrul Directiei de control financiar si structurile de control financiar teritoriale
3. OvpANAF nr. 7841/2008 din 10 decembrie 2008 (M.Of. nr. 851/18 dec. 2008)
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6.632/2007
4. OvpANAF nr. 7898/2008 din 12 decembrie 2008 (M.Of. nr. 851/18 dec. 2008)
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO
5. OvpANAF nr. 7969/2008 din 12 decembrie 2008 (M.Of. nr. 860/20 dec. 2008 )
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR V
6. OpANAF nr. 1746/2008 din 16 decembrie 2008 (M.Of. nr. 864/22 dec. 2008 )
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”
7. OpANAF nr. 1754/2008 din 17 decembrie 2008 (M.Of. nr. 864/22 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008
8. OpANAF nr. 1748/2008 din 16 decembrie 2008 (M.Of. nr. 874/23 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
9. OpANAF nr. 1799/2008 din 22 decembrie 2008 (M.Of. nr. 880/24 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 –
10. OpANAF nr. 1801/2008 din 22 decembrie 2008 (M.Of. nr. 883/24 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008
11. OpANAF nr. 1747/2008 din 16 decembrie 2008 (M.Of. nr. 887/29 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative
12. OvpANAF nr. 8061/2008 din 16 decembrie 2008 (M.Of. nr. 888/29 dec. 2008)
ORDIN al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007
13. OvpANAF nr. 1764/2008 din 19 decembrie 2008 (M.Of. nr. 888/29 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca
14. OpANAF nr. 1809/2008 din 24 decembrie 2008 (M.Of. nr. 894/30 dec. 2008)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

- publicitate -