2009-01-01 – Modifica OMFP nr. 2218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare
2009-01-01 – Modifica OMFP nr. 2222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
2009-01-01 – Modifica OMFP nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri
2008-12-01 – Modifica OMFP nr. 2220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2008-11-27 – Versiune initiala:
2008-11-27 – Publicat in MOf. nr. 795 din 27 noiembrie 2008

Baza legala: Instructiunile si normele modificate sunt date in aplicarea prevederilor art. 142 alin. (1) lit. d), art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si (3), art. 144, art. 144^1, art. 157 alin. (4) si ale art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

OMEF nr. 3424/2008 pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice

- Publicitate -

3 COMENTARII