1. Operatiuni care constituie livrari catre sine:
art. 128 alin. (4) din Codul fiscal
– pct. 6 alin. (4) din Normele metodologice

2. Operatiuni care sunt excluse din categoria livrarilor catre sine in anumite conditii prevazute de lege
art. 128 alin. (8) din Codul fiscal
– pct. 6 alin. (8) – (12) din Normele metodologice

3. Baza de impozitare a TVA pentru livrarea catre sine:
art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal
– pct. 18 alin. (4) si (5) din Normele metodologice

4. Cota de TVA aplicabila pentru livrarea catre sine:
art. 140 alin. (1) si (2) din Codul fiscal
– pct. 23 din Normele metodologice

5. Persoana obligata la plata taxei pentru livrarea catre sine: art. 150 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

6. Obligatia de facturare in cazul livrarii catre sine:
art. 155 alin. (2) din Codul fiscal
– pct. 70 alin. (1) si (2) din Normele metodologice

7. Plata taxei la buget in cazul livrarii catre sine: art. 157 alin. (1) din Codul fiscal

- Publicitate -